Waarom wij?

Arrangement voor de gezondheidszorg

Wanneer mogen iemands medische gegevens worden gebruikt en doorgegeven? Welke  aansprakelijkheden en kostenrisico’s heeft de zorgorganisatie? Welke regels zijn er voor het vastleggen van iemands medische gegevens in een medisch dossier? En hoe doe ik dat binnen het verwerkingenregister?

Binnen de gezondheidszorg hebben de professionals een integrale aanpak ontwikkeld voor zorgprofessionals en de zorgorganisaties. In een ecosysteem wordt het gedrag, de normen en standaardisatie toegepast waarbij de voordelen direct worden opgemerkt.

Avg Ecosysteem voor de gezondheidszorg

Binnen de gezondheidszorg werken veel partijen met elkaar samen en in ketens. Ook met het uitwisselen van patiënt en cliënt informatie. Sinds 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Alle zorgprofessionals én zorgorganisaties die persoonsgegevens verwerken moeten voldoen aan de Avg. Dit betekent dat er maatregelen binnen ketensamenwerkingen dienen te worden/zijn georganiseerd.

Wij helpen zorgprofessionals én zorgorganisaties met het organiseren van zo’n ecosysteem. De aanpak bestaat uit een handboek (stappenplannen), complete implementatie van (aanpalende) wet- en regelgeving inclusief overeenkomsten, registers van verwerkingsactiviteiten en het bewijs van effectieve werking van de beheers- en beveiligingsmaatregelen. Tevens werken de zorgprofessionals én zorgorganisatie naar certificering.

Ecosystemen in de gezondheidszorg

Doel

  1. Zorgprofessionals en zorgorganisaties laten zien op welke niveau de gegevensbescherming en privacy van betrokkenen (cliënten en patiënten) worden gewaarborgd;
  2. Zo min mogelijk inspanning per zorgorganisatie tegen aanvaardbare tijd en kosten;
  3. Minder risico’s op een datalek, en minder of geen schade en boetes als gevolg van een mogelijk datalek (o.a. de-escalatie);
  4. Een duidelijk plan van aanpak door middel van volwassenheidsniveau’s (accountability);
  5. Communiceren en afspraken maken tussen zorgprofessionals en zorgorganisatie gaat stukken beter binnen een ecosysteem;
  6. Eén domein van vertrouwen waarin de ketenverantwoordelijkheid is geregeld; en
  7. De verantwoording naar de betrokkenen goed is geregeld.

Arrangement

Platform

Platform waarin alle (privacy) overeenkomsten, register van verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens, samenwerkingsovereenkomsten e.d. zijn opgenomen en waarmee een verantwoording aan de maatschappij (de betrokkenen) en stakeholders) jaarlijks wordt afgegeven.

Managementsysteem

Een systeem om het verwerkingsregister op te bouwen en te onderhouden, contracten te beheren, onderzoeken te documenteren en de rechten van betrokkenen te effectueren

Opleidingsinstituut

Het verzorgen van opleidingen voor de FG, sleutelfunctionarissen binnen de organisatie inclusief een bewustwordingstraject voor de werkvloer via Duthler Academy waarbij e-learning, en diverse materialen worden gebruikt. Op verzoek kan ook groepsgewijs scholing worden verzorgd. Dit onderdeel wordt mede met deelnemers ingevuld.

Servicedesk

Een servicedesk, gekoppeld aan MYOBI en met antwoorden van de functionaris voor gegevensbescherming, is ingericht en bruikbaar. Op eenvoudige wijze kunt u vragen stellen en antwoorden krijgen via mail en telefoon.

Keuze zorgprofessional of zorgorganisatie

Voor zorgprofessionals

Voor de zorgprofessionals bieden wij een hoogwaardige, kwalitatieve, en betrouwbare arrangement om het ecosysteem van vertrouwen in de zorg op te bouwen. Allemaal naar de wensen, behoeften, normen, waarden en gewoontes van organisatie. Ook nog in eigen taal en cultuur.

Voor zorgorganisaties

Voor de zorgorganisaties bieden wij een hoogwaardige, kwalitatieve, en betrouwbare arrangement om het ecosysteem van vertrouwen in de zorg op te bouwen. Allemaal naar de wensen, behoeften, normen, waarden en gewoontes van organisatie. Ook nog in eigen taal en cultuur.