Waarom wij?

Arrangement voor zorgprofessionals

Wanneer mogen iemands medische gegevens worden gebruikt en doorgegeven? Welke  aansprakelijkheden en kostenrisico’s heeft de zorgorganisatie? Welke regels zijn er voor het vastleggen van iemands medische gegevens in een medisch dossier? En hoe doe ik dat binnen het verwerkingenregister?

Binnen de gezondheidszorg hebben de professionals een integrale aanpak ontwikkeld voor zorgprofessionals en de zorgorganisaties. In een ecosysteem wordt het gedrag, de normen en standaardisatie toegepast waarbij de voordelen direct worden opgemerkt.

Arrangement zorgprofessionals

Wat is het? En Waarom?

Sinds 25 mei jl. brengt de Avg en aanpalende wet- en regelgeving nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Ook voor de zorgprofessional(s). De regels dwingen de zorgsector om zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige informatie van patiënten en cliënten.

De bestaande regels, zoals de WGBO, Wkkgz, Wet BIG, Zvw en Wmg over gegevensbescherming en privacy worden door de Avg bevestigd en op onderdelen versterkt. De Avg-regels gaan ook naast de huidige regels voor het medisch beroepsgeheim bestaan.

Onder de Avg gelden nieuwe informatieverplichtingen en nieuwe regels over het werken met toestemming van de patiënt (de betrokkenen).

Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)

Als een zorgprofessional niet grootschalig gegevens verwerkt, kan het nog steeds nuttig zijn om een FG aan te stellen of te delen. Een FG kan een organisatie helpen een organisatie in te richten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert andere zorgaanbieders om een FG aan te stellen. Een FG kan worden ‘gedeeld’ met andere zorgaanbieders of extern (voor een beperkt aantal uren) worden ingehuurd, zodat de organisatorische lasten beperkt kunnen blijven.

In veel gevallen zullen zorgprofessionals verplicht zijn een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden, een FG aanstellen of delen en gegevensuitwisselings- en verwerkersovereenkomsten af te sluiten. Tevens zullen partijen transparant (willen) zijn over het volwassenheidsniveau binnen de zorgsector. 

Arrangement

Platform

Platform waarin alle (privacy) overeenkomsten, register van verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens, samenwerkingsovereenkomsten e.d. zijn opgenomen en waarmee een verantwoording aan de maatschappij (de betrokkenen) en stakeholders) jaarlijks wordt afgegeven.

Managementsysteem

Een systeem om het verwerkingsregister op te bouwen en te onderhouden, contracten te beheren, onderzoeken te documenteren en de rechten van betrokkenen te effectueren

Opleidingsinstituut

Het verzorgen van opleidingen voor de FG, sleutelfunctionarissen binnen de organisatie inclusief een bewustwordingstraject voor de werkvloer via Duthler Academy waarbij e-learning, en diverse materialen worden gebruikt. Op verzoek kan ook groepsgewijs scholing worden verzorgd. Dit onderdeel wordt mede met deelnemers ingevuld.

Servicedesk

Een servicedesk, gekoppeld aan MYOBI en met antwoorden van de functionaris voor gegevensbescherming, is ingericht en bruikbaar. Op eenvoudige wijze kunt u vragen stellen en antwoorden krijgen via mail en telefoon.

Aantal zorgprofessionals

1
Aantal Zorgprofessionals

Deze zorgprofessionals gebruiken het arrangement.

1
Bedrag per maand

Kom in contact voor een vrijblijvende offerte of factsheet.

Kom vrijblijvend in contact met één van onze medewerkers. Er is geen registratie nodig.