Waarom wij?

Arrangement voor de Woonsector

Binnen de woonsector wisselen organisaties en samenwerkende partijen veel gegevens met elkaar uit. De kans dat miscommunicatie, foutieve informatie, etc. voorkomt is groot. Daarom hebben de professionals van Duthler Associates een arrangement voor de woonsector gemaakt. 

Wat en waarom?

Deze ontwikkelingen hebben directe invloed op de wooncorporaties, voor de bestuurders én de huurders. Wet- en regelgeving vraagt van wooncorporaties om hun kerntaken in het maatschappelijke veld te hervormen, terwijl de verdiencapaciteit onder druk staat. Hoe blijft de corporatie in controle tijdens deze complexe veranderingen? En wat moet er allemaal gebeuren?

 

In veel gevallen zullen wooncorporaties verplicht zijn een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden, een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren, een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aan te stellen of te delen. Ook zijn gegevensuitwisselings- en (sub)verwerkersovereenkomsten in veel gevallen verplicht af te sluiten. Tevens, in het kader van ketensamenwerkingen zullen partijen transparant zijn over het niveau van volwassenheid binnen de woonsector.

Efficiënter werken door ecosystemen binnen de woonsector

Doel

  • Wooncorporaties spreken één normenkader af waar beschreven staat aan welk gedrag de leden onderling zullen voldoen inzake gegevensbescherming en privacy. Het doel is het bereiken van samenhorigheid binnen het ecosysteem;
  • Een gemeenschappelijk datalek- en incidentenprotocol wanneer er een incident of datalek voordoet. Wooncorporaties weten wat en hoe er geacteerd moet worden wanneer dit aan de orde is. Mediation als er tussen partijen toch een conflict ontstaat zonder direct naar de rechter te gaan;
  • Wooncorporaties kunnen zich uitspreken over een volwassenheidsniveau (0 – 7) met behulp van het Privacy Seal (eigen certificaat) dat door MYOBI wordt uitgegeven in overeenstemming met het bestuur van de zorgorganisatie en bevestigd;
  • Via de servicedesk kunt u op eenvoudige wijze vragen stellen per mail of per telefoon. De medewerkers van de servicedesk werken met een aantal tickets en zullen de vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden. Wij gebruiken het servicesysteem van Topdesk.

Arrangement

Platform

Platform waarin alle (privacy) overeenkomsten, register van verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens, samenwerkingsovereenkomsten e.d. zijn opgenomen en waarmee een verantwoording aan de maatschappij (de betrokkenen) en stakeholders) jaarlijks wordt afgegeven.

Managementsysteem

Een systeem om het verwerkingsregister op te bouwen en te onderhouden, contracten te beheren, onderzoeken te documenteren en de rechten van betrokkenen te effectueren

Opleidingsinstituut

Het verzorgen van opleidingen voor de FG, sleutelfunctionarissen binnen de organisatie inclusief een bewustwordingstraject voor de werkvloer via Duthler Academy waarbij e-learning, en diverse materialen worden gebruikt. Op verzoek kan ook groepsgewijs scholing worden verzorgd. Dit onderdeel wordt mede met deelnemers ingevuld.

Servicedesk

Een servicedesk, gekoppeld aan MYOBI en met antwoorden van de functionaris voor gegevensbescherming, is ingericht en bruikbaar. Op eenvoudige wijze kunt u vragen stellen en antwoorden krijgen via mail en telefoon.