Waarom wij?

Accountable zijn? Wij helpen u met een integrale aanpak.

Accountability is de verantwoording nemen over de eigen bedrijfsvoering en daar ook nog transparant over zijn. De professionals van Duthler Associates helpen bedrijven en instellingen om accountable te zijn.

Accountability services

Declaration of Accountability

Via het uitgangspunt van de aantoonbare naleving van wetgeving, ofwel ‘accountability‘, dringt de wetgeving rond gegevensbescherming en privacy zodoende binnen in het brede terrein van governance van organisaties. 

De DoA is daarvoor ontwikkeld. Hiermee kan een organisatie zelf verantwoording afleggen over de mate van beheersing van persoonsgegevens.

Data Protection Impact Assessment

Middels een DPIA kan het ‘volwassenheidsniveau’ van een organisatie gemeten worden en ingeschat worden in welke beheers- en beveiligingsmaatregelen getroffen moeten worden om te komen tot een voor de organisatie passend niveau van gegevensbescherming.