Leader 1
Caroline Willemse RE AA RFG

Caroline Willemse RE AA RFG

Caroline is functionaris voor gegevensbescherming en IT auditor bij Duthler Associates. Caroline is gespecialiseerd in de financiële dienstverlening en leidt de vestiging Amsterdam.

Bestuurders opgelet! Het is weer tijd voor uw verantwoording.

Er is weer een kalenderjaar afgesloten, dat traditiegetrouw gepaard gaat met veel vuurwerk. Er is nog een traditie na de jaarwisseling, maar deze wordt door bestuurders vaak met minder enthousiasme ontvangen: het afsluiten van een zakelijk jaar en het uitbrengen van verslag hierover. Traditiegetrouw pakt u dan uw financiële boekhouding en stelt de jaarcijfers op.  

Vergeet u dit jaar echter niet een ander belangrijk moment van 2018 : de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( Avg). De Avg vereist dat u aantoonbaar de verplichtingen uit de Avg naleeft. Als bestuurder dient u hierover dan ook verantwoording af te leggen. U dient aan de belanghebbenden wiens persoonsgegevens u verwerkt en aan de toezichthouder aan te kunnen tonen dat u in het boekjaar heeft voldaan aan de vereisten uit de Avg. Indien u nog niet helemaal aan deze verordening kunt voldoen, dient u duidelijk te maken welke maatregelen uw organisatie op dit moment wel heeft getroffen en hoe u van plan bent in de komende jaren wel aan de AVG te voldoen. Lastig? Zeker, wilt u weten hoe u verantwoording kunt afleggen over de mate van beheersing van persoonsgegevens binnen uw organisatie,  kijk op https://duthler.nl/services/accountability/ Wij helpen u graag.

Caroline Willemse RE AA RFG

Caroline Willemse RE AA RFG

Mail: c.willemse@duthler.nl
Telefoon: +31 0 (70) 392 22 09