Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Bewustwording op de werkvloer

Sinds eind mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing. Dit zal u niet ontgaan zijn. In Nederland is het toezicht op de naleving van de Avg opgedragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Op haar website heeft de AP een 10 -stappenplan opgenomen dat dient als voorbeeld om ervoor te zorgen dat organisaties voldoen aan de Avg en daarmee ‘compliant’ zijn. Om u verder te helpen, geven wij naast de tekst van de AP (cursief) aanvullende uitleg hoe u deze stappen kunt implementeren binnen uw organisatie. 

STAP 1: BEWUSTWORDING

“Zorg ervoor dat de relevante mensen in uw organisatie (zoals beleidsmakers) op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels. Zij moeten inschatten wat de impact van de Avg is op uw huidige processen, diensten en goederen en welke aanpassingen nodig zijn om aan de Avg te voldoen. Houd er rekening mee dat de implementatie van de Avg veel kan vragen van de beschikbare menskracht en middelen en begin er daarom op tijd mee.”

Autoriteit Persoonsgegevens, AVG 10 stappenplan

Niet alleen beleidsmakers moeten op de hoogte te zijn van de privacyregels maar ook andere medewerkers die met persoonsgegevens werken. Vaak wordt gezegd dat de mens de zwakste schakel is als het gaat om bijvoorbeeld beveiliging. Dat geldt ook voor gegevensbescherming. Bewustwording begint niet alleen met het onderwerp specifiek aan de orde te brengen tijdens vergaderingen en werkoverleggen, maar ook door kennis via e-learning aan medewerkers over te brengen.

Bewustwordingprogramma

Duthler Academy heeft specifieke e-learning modules ontwikkeld. Medewerkers ontvangen na afronding van de module een certificaat, als zij deze met een positief resultaat hebben afgerond.

De resultaten kunnen bovendien door de organisatie gebruikt worden om aan te tonen welke activiteiten de organisatie heeft ontplooid om bewustwording binnen de organisatie te vergroten. Als organisatie moet u immers continue aantonen dat u voldoet aan de Avg.

Meer weten?

Wij komen graag met u in contact! Of klik hier voor meer informatie over het bewustwordingsprogramma voor de werkvloer van de Duthler Academy.