Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

De rechten van betrokkenen

”Onder de Avg krijgen betrokkenen (de mensen van wie u persoonsgegevens verwerkt) meer en verbeterde privacyrechten. Zorg er daarom voor dat zij hun privacyrechten goed kunnen uitoefenen. Denk daarbij aan bestaande rechten, zoals het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Maar houd ook alvast rekening met nieuwe rechten, zoals het recht op dataportabiliteit. Bij dit recht moet u ervoor zorgen dat betrokkenen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en vervolgens kunnen doorgeven aan een andere organisatie als ze dat willen. Ook kunnen mensen bij de AP klachten indienen over de manier waarop u met hun gegevens omgaat. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.“

Autoriteit Persoonsgegevens, AVG 10 stappenplan

Eén van de doelen van de Avg is dat een betrokkene in control komt en blijft over zijn of haar eigen (persoons) gegevens. Wat moet u doen om ervoor te zorgen dat betrokkenen hun rechten eenvoudig kunnen inroepen?

Een aantal tips

Wij geven u een aantal tips:

  • Zorg als eerste dat uw systemen zodanig zijn ingericht dat u de gevraagde gegevens ook daadwerkelijk kunt verstrekken.
  • Zorg voor een centraal punt waar verzoeken kunnen worden ingediend en afgehandeld.
  • Informeer op de juiste wijze de betrokkenen over hun rechten en de wijze waarop zij deze kunnen inroepen, bijvoorbeeld in het privacy statement op uw website. Vergeet hierbij niet om de betrokkenen te wijzen op het recht dat zij hebben om een klacht in te dienen bij de AP.
  • Stel interne procedures op om rechten van betrokkenen eenvoudig te faciliteren en ervoor te zorgen dat uw organisatie aan de wettelijke termijn kan voldoen.
  • Zorg voor voldoende kennis bij de medewerkers die dergelijke verzoeken moeten afhandelen.
  • Roept de betrokkene het recht van dataportabiliteit in omdat hij de gegevens over wil dragen naar een andere organisatie, zorg ervoor dat u geregistreerd heeft welke gegevens zijn verwerkt op grond van toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst en dat u deze gegevens in een gestructureerde en gangbare vorm kan overgedragen aan de betrokkene of andere zorginstelling.

Meer weten?

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig? Neem dan contact met ons op en wij maken graag een afspraak met u.