Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

De curator en de Avg

Bij insolventie van een rechtspersoon of een natuurlijk persoon kan de rechter het faillissement uitspreken en een curator benoemen. De curator moet het belang dienen van de schuldeisers door de failliete boedel te liquideren om zo mogelijk, de schuldeisers een uitkering te geven. De curator heeft zich hierbij te houden aan de wet- en regelgeving. Bij het afhandelen van een boedel krijgt de curator te maken met persoonsgegevens van betrokkenen, dat zijn de werknemers, vaak klanten en soms patiënten. De verwerking van de persoonsgegevens van deze betrokkenen moeten ook tijdens de periode van liquidatierechtmatig zijn, oftewel voldoen aan de Avg. En er moet geborgd worden dat nadat de liquidatie is afgerond, deze persoonsgegevens ook beschermd blijven(vernietigd worden weggehaald).

De curator heeft vaak niet alleen met de Avg te maken maar ook met sectorale wetgeving die regels opleggen ten aan zien van persoonsgegevens. Tijdens en na de periode van liquidatie is de curator verantwoordelijk en aansprakelijk voor het beschermen van persoonsgegevens. Lastig? Jazeker omdat de curator niet altijd (voldoende) kennis heeft van de Avg of relevante sectorale wetgeving.

Meer informatie?

Duthler Associates kan de curator ondersteunen met advies of door een externe FG te plaatsen. Voor meer informatie bekijk de volgende link. Of ga direct door naar de website van Duthler Professionals.

Bron: https://www.trouw.nl/home/curator-doet-privacygevoelige-klantgegevens-in-de-verkoop~aa7754ad/