Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Deadline: Aanbesteding Proeftuin voor zorgaanbieders in de langdurige zorg!

Het Ministerie van VWS biedt de mogelijkheid om in te schrijven op de aanbesteding Proeftuinen Regeling InZicht. Het doel van de Proeftuinen is om versnelde digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Er kan worden ingeschreven op drie kavels:

  1. Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO)
  2. eOverdracht
  3. Medicatieproces

Voor elk kavel zijn er een aantal percelen, ingedeeld naar regio en aandachtsgebied. In totaal kan er ingeschreven worden op 17 percelen.

Doel van de Proeftuinen

Het doel van de Proeftuinen is om te leren, ervaring op te doen en inzicht te krijgen in wat er allemaal komt kijken als zorginstellingen gaan samen werken om versnelde digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Het Ministerie van VWS kan de ervaring en inzichten vervolgens gebruiken bij de openstelling van de subsidieregeling voor de gehele langdurige zorg. 

Er wordt maximaal € 400.000 per perceel toegekend indien met één zorginstelling wordt samengewerkt,  en maximaal € 750.000 indien met vier of meer zorginstellingen wordt samengewerkt.

Voordelen

Het grote voordeel voor zorginstellingen om mee te doen aan de aanbesteding is het feit dat de aanbesteding een inspanningsverplichting is. Dit houdt in dat – mocht de inspanning niet tot het gewenste/ beoogde resultaat leiden – de zorginstelling het geld niet hoeft terug te betalen. Dit in tegenstelling tot de subsidieregeling die een resultaatverplichting kent, oftewel de subsidie moet (deels) terugbetaald worden als het beoogde eindresultaat niet is behaald.

Deadline

Op 27 mei moeten alle documenten voor de aanbesteding zijn ingevoerd in TenderNed. Er is geen uitstel mogelijk. Wil een zorginstelling meedoen, dan is haast geboden.

Duthler Associates heeft een aantal klanten ondersteund bij hun inschrijving. Om de deadline van 27 mei te halen kunnen wij u deze week nog helpen bij het indienen van de tender. Wij kunnen 90% van het werk voor u doen, alleen de informatie over uw eigen organisatie (die reeds beschikbaar is) moet u zelf aanleveren en u moet beschikken over eHerkenning.

Contact

Voor meer informatie kunt u ons bellen op  +31 (0)70 – 392 22 09 of mailen naar info@duthler.nl. Wij gaan graag voor u aan de slag!