Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Observatie Autoriteit Persoonsgegevens Congres ”Dag van de FG”

“Dag van de FG”

Gisteren heeft Ans Duthler het congres “Dag van de FG’’ bezocht, georganiseerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. De sessie “Handhaven in perspectief” werd verzorgd door Thijs Drouendirecteur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering bij de AP en Mark de Hek,  handhavingsjurist bij de AP. Hierbij een impressie.

De tijd van uitleg en voorlichting alleen is voorbij, dit jaar wordt er een structurele inzet van handhavingsinstrumenten verwacht. Dit wisten we al, opvallend was dat het diverse malen benadrukt werd. De AP wil serieus genomen worden en beseft dat handhaving hiervoor vereist is. Af en toe een speldenprikje uitdelen is niet voldoende, het effect hiervan verdwijnt snel, aldus de AP.

Soorten onderzoeken

Er zijn drie soorten onderzoeken bij de AP:

  1. Kortdurende onderzoeken, met een snelle reactie van de AP. Deze worden bij alle organisaties en sectoren verricht, van MKB tot multinationals;
  2. Internationale onderzoeken, gericht op de internationale gegevensuitwisselingen;
  3. Controlerende onderzoeken, dit zijn langdurige en ingewikkelde onderzoeken.

Deze drie onderzoeken staan los van verkennende onderzoeken door de AP, zoals bijvoorbeeld die welke gedaan zijn naar verwerkersovereenkomsten en naar gegevensbeschermingsbeleid.

De AP streeft in 2019 naar 20 controlerende onderzoeken, en 40 – 60 kortdurende en internationale onderzoeken. Onverwacht en onaangekondigd bezoek van de AP wordt zeker niet uitgesloten. 

Als er na een onderzoek een voornemen tot sanctie wordt aangekondigd bij een organisatie, heeft de organisatie vervolgens de mogelijkheid om haar zienswijze kenbaar te maken. Dit zal nooit leiden tot het afzien van een sanctiebesluit.

Sanctie-instrumentarium

Wat betreft het sanctie-instrumentarium zal de AP de waarschuwing, de berisping, enkelvoudige lasten/aanwijzingen (artikel 58 lid 2 onder c, d, e, g en h Avg), last onder dwangsom en bestuurlijke boete inzetten. Last onder bestuursdwang is nog nooit door de AP opgelegd en de AP verwacht dit nu ook niet te gaan doen, simpelweg omdat de toezichthouder niet iets kan doen wat de organisatie heeft nagelaten onder de Avg. Een verwerkingsbeperking en een verwerkingsverbod (nieuwe sanctie-instrumenten onder de Avg) ziet de AP als zeer zware sancties die ze niet zo gauw zal opleggen, omdat je dan in feite tegen een organisatie zegt dat ze moet stoppen met verwerken. Uitgangspunt bij het opleggen van een sanctie zal in beginsel altijd de bestuurlijke boete zijn.

En tot slot, bij het uitdelen van bestuurlijke boetes zullen overheden zeker niet gespaard blijven.