Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Schakelt u ‘zomaar’ een verwerker in of denkt u eerst even na?

De tijd dat een onderneming alles van A tot Z zelf deed is al geruime tijd voorbij. U kent uw kernactiviteiten en maakt bedrijfseconomische beslissingen om taken wel of niet uit te besteden. Natuurlijk weet u dat de onderneming verantwoordelijk blijft als taken worden uitbesteed. Natuurlijk weet u dat er een verwerkersovereenkomst moet komen. Natuurlijk weet u alles van ketenaansprakelijkheid. Maar staat u ook voldoende erbij stil dat u een onderzoeksplicht heeft naar een ketenpartij voordat u taken uitbesteedt waarbij persoonsgegevens zijn betrokken? Het staat in artikel 28 lid 1 van de Algemene verordening voor gegevensbescherming (Avg): 

Wanneer een verwerking namens een verwerkingsverantwoordelijke wordt verricht, doet de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de vereisten van deze verordening voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.

Artikel 28 lid 1 van de Algemene verordening voor gegevensbescherming (Avg)

Hoe doet u dat?

Stuurt u een vragenlijstje naar de verwerker in de hoop dat alle vragen positief beantwoord worden? Dat zou kunnen bij een uitbesteding met een zeer beperkt risico voor de betrokkene. Bij uitbestedingen met een groter risico voor de betrokkene zal dat niet opgaan. Overigens heeft de verwerker die een subverwerker inschakelt hier ook mee te maken (art. 28 lid 4 Avg).

Wat kunnen wij voor u doen?

Duthler Associates helpt u graag bij het beoordelen of de (sub-)verwerker voldoet aan de vereisten van de Avg. Uiteraard regelen we ook de verwerkersovereenkomst voor u. Neem gerust contact met ons op!