Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Schadevergoeding wegens inbreuk privacy en Avg


‘Uniek en een primeur voor Nederland’. De rechtbank Overijssel heeft een schadevergoeding toegekend op grond van de Avg. De gemeente Deventer moet een man 500 euro betalen, omdat de gemeente zijn naam en woonplaats doorspeelde naar tientallen andere bestuursorganen.

Aanleiding

In 2017 heeft de betrokkene in reactie op zijn inzageverzoek een overzicht van zijn persoonsgegevens ontvangen. De betrokkene was echter van mening dat de gemeente niet volledig tegemoet is gekomen aan het inzageverzoek. De betrokkene is er namelijk achter gekomen dat andere gemeenten via een verzonden e-mail kennis hebben genomen van zijn persoonsgegevens. De ambtenaren die deze e-mail hebben ontvangen werden geïnformeerd over het feit dat er door betrokkene twee Wob-verzoeken waren ingediend bij de gemeente Deventer.

Oordeel

Op 18 juli 2018 oordeelde de rechtbank Overijssel dat de gemeente voor de reactie op het inzageverzoek nader onderzoek had moeten doen of persoonsgegevens van de betrokkene vaker zijn verwerkt in de mailboxen. De betrokkene procedeerde verder om een schadevergoeding te krijgen, en met succes.

Naar het oordeel van de rechtbank is betrokkene als gevolg van dat onrechtmatige besluit in zijn persoon aangetast wegens verlies van controle over zijn persoonsgegevens. Dat is een persoonlijkheidsrecht. Dit betekent dat betrokkene op grond van artikel 82 van de Avg in samenhang met artikel 6:106 van het BW recht heeft op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding. Wat betreft de hoogte van die vergoeding neemt de rechtbank in acht dat in het onrechtmatige besluit geen rechtvaardiging is gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens van betrokkene. De rechtbank neemt mede in aanmerking het gestelde in de overwegingen  75, 85 en 146 van de Avg.

Uitspraak

De uitspraak van de rechtbank Overijssel is, voor zover bekend, de eerste uitspraak sinds de AVG van toepassing is, waarin schadevergoeding wordt toegekend wegens inbreuk op de AVG.

Bron: Uitspraak rechtbank Overijssel 28 mei 2019