Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Duidelijkheid over de bewaartermijn van logbestanden in de zorg

Medische dossiers moeten doorgaans 15 jaar bewaard blijven. Maar hoe zit het met de logbestanden? Deze bevatten geen medische gegevens, maar houden bij wie wanneer toegang heeft gehad tot een dossier.

Artikel 5, lid 2 van het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders bepaalt dat organisaties van zorgaanbieders en patiënten in samenwerking met de AP binnen 6 maanden na inwerkingtreding van het Besluit (1 januari 2018) een bewaartermijn van logging vaststellen. Als dat niet gebeurt neemt de Minister van Welzijn en Sport een beslissing.

Staatscourant

Kennelijk zijn eerstgenoemde partijen er niet uitgekomen want de Minister heeft op 10 juli jl. zijn besluit in de Staatscourant kenbaar gemaakt: logbestanden van medische dossiers moeten ten minste 5 jaar bewaard blijven vanaf het moment dat de logregel wordt geschreven. Dit is aanzienlijk korter dan de bewaartermijn van 15 jaar van medische dossiers. “Omdat een bewaartermijn van 15 jaar voor loggegevens gelet op de bulk aan data die dat oplevert op praktische bezwaren kan stuiten wordt het onderling overeen komen van een redelijke bewaartermijn voor loggegevens hier aan de zorgaanbieders verplicht gesteld”  aldus de nota van toelichting bij het Besluit.

Meer informatie

Bekijk hier wat wij voor de gezondheidszorg kunnen doen.