Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

HagaZiekenhuis beboet door AP


De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een bestuurlijke boete opgelegd aan Stichting HagaZiekenhuis (HagaZiekenhuis). De boete ter hoogte van € 460.000,- heeft de AP opgelegd omdat het HagaZiekenhuis onvoldoende passende maatregelen zoals bedoeld in artikel 32 Avg heeft getroffen om persoonsgegevens te beschermen. Van het HagaZiekenhuis werd verwacht dat het in ieder geval tweefactor authenticatie zou toepassen en dat logbestanden regelmatig zouden worden beoordeeld.

Naast de bestuurlijke boete heeft de AP een last onder dwangsom aan het HagaZiekenhuis opgelegd die ziet op het ongedaan maken van de voortdurende overtreding. Het HagaZiekenhuis heeft een termijn van 15 weken gekregen om een einde te maken aan deze situatie. Indien de gestelde termijn niet wordt gehaald, hangt het HagaZiekenhuis een dwangsom boven het hoofd die per twee weken tussen de € 100.000,- en € 300.000,- zal bedragen.

Het boetebesluit van de AP kunt u hier vinden.

Meer informatie

Bekijk hier wat wij voor de gezondheidszorg kunnen doen.