Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Samenwerkings- programma Babyconnect voor digitale gegevensuitwisseling

Inleiding

Om de zorg aan moeder en kind te ondersteunen en meer regie bij de zwangere vrouwen en kraamvrouwen in Nederland te realiseren, is goede en veilige toegang tot gegevens, en gebruik van gegevens nodig. Op dit moment is digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners in de geboortezorg niet of beperkt mogelijk omdat systemen niet of niet goed op elkaar aansluiten. Het gevolg is dat vaak gegevens worden overgetypt en informatie mondeling wordt doorgegeven.

Digitale informatiedeling tussen zorgverleners en uitwisseling met cliënten/patiënten in de geboortezorg moet beter gaan werken. Hiervoor wordt in de geboortezorg in de jaren 2019 – 2022 het digitaal gegevens delen gerealiseerd.

Het actieprogramma Babyconnect heeft als ambitie de komende jaren zoveel mogelijk regio’s te helpen met het tot stand brengen van digitale gegevensdeling tussen zorgverleners en tussen zorgverleners en patiënten/cliënten. Na de implementatie van het programma hebben alle patiënten en cliënten op een veilige manier toegang tot hun eigen gegevens en hebben zij de regie over hun eigen gegevens. Zij bepalen zelf wie er toegang hebben tot deze gegevens en met welke zorgverleners de gegevens gedeeld mogen worden.

Programma Babyconnect

Patiënten en cliënten kunnen in de toekomst hun eigen gegevens inzien en bepalen wie deze kunnen bekijken en gebruiken en wie dit gedaan heeft. Dit wordt wettelijk verplicht per juli 2020  en in voorbereiding hierop moeten alle zorgverleners met hun ICT-leveranciers digitale informatie-uitwisseling met de zorggebruikers mogelijk maken. Het programma Babyconnect sluit aan op deze toekomstige wetgeving.

De subsidie is bestemd om naadloze overdracht te realiseren voor de zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte. Zorgverleners kunnen volgens de aanpak van het actieprogramma in hun eigen dossier (of applicatie) blijven werken en de eigen digitale dossiers blijven gebruiken. Ook kunnen zij, na toestemming van de cliënt, haar gegevens bij andere zorgverleners inzien.

De informatie-uitwisseling die door deze subsidie mogelijk wordt gemaakt, maakt zorginformatie voor patiënten en cliënten toegankelijk via de Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO) die voldoen aan het MedMij-afsprakenstelsel.

Samenwerking

De subsidie kan worden verstrekt aan de penvoerder van een regionale partnerschap dat bestaat uit:

  • Minimaal drie VSV’s[1] en/of IGO’s[2], tenzij door uitzonderlijke geografische omstandigheden slechts twee VSV’s in de regio beschikbaar zijn; en
  • In ieder geval de GGD of andere aanbieder van jeugdgezondheidszorg.

De VSV’s moeten verenigd zijn in een juridische entiteit zoals een ROS of RSO of een stichting ondersteuning geboortezorg oprichten.

Aanvraag subsidie

Het Ministerie van VWS stelt subsidie beschikbaar die kan worden aangevraagd in drie perioden (juli-september 2019, februari-maart 2020, november-december 2020).

De hoogte van de subsidie komt overeen met de werkelijke kosten, zoals begroot in het regionaal projectplan met een maximum van € 88.200 per aangesloten VSV of IGO.

Uitkomstdoelen

Er moeten vier uitkomstdoelen behaald worden:

  • Medicatieveiligheid;
  • Patiënt centraal;
  • Digitale overdracht; en
  • Eén keer vastleggen, meerdere keren gebruiken.

Indien één of meerdere doelen niet gehaald worden, kan de subsidie (deels) worden teruggevorderd.

Samenwerken met ons

Duthler Associates kan u ondersteunen bij het aanvragen van de subsidie en aansluitend bij de implementatie van het programma. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden van het programma Babyconnect en om te bezien op welke wijze wij u hierbij kunnen ondersteunen.

Neem via +31 (0)70 – 392 22 09 of info@duthler.nl contact met ons op. Wij komen graag bij u langs!


[1] Verloskundig  Samenwerkingsverband

[2] Integrale Geboortezorg Organisatie