Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Wet Arbeidsmarkt in Balans, wat zijn de gevolgen?

De gevolgen voor uw organisatie

Per 1 januari 2020 gaat er veel veranderen voor werkgevers als de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking treedt. Het doel van de wet is letterlijk de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. De verschillen tussen vaste arbeidscontracten aan de ene kant en flexibele arbeidscontracten aan de andere kant worden verkleind, het ontslagrecht wordt versoepeld en het wordt financieel aantrekkelijker om vast personeel in dienst te nemen. Wat gaat er nu precies veranderen per 1 januari 2020?

  • De ketenregeling wordt verruimd, een werkgever mag straks drie tijdelijke contracten aangaan in drie jaar (dat is nu twee jaar) voordat automatisch sprake is van een contract voor onbepaalde tijd;
  • Oproepkrachten moeten minimaal 4 dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch bericht krijgen dat ze moeten werken. Bovendien moeten oproepkrachten als ze 12 maanden hebben gewerkt in de 13e maand een contract aangeboden krijgen met een vast aantal uren dat tenminste het gemiddeld aantal uren is dat in de 12 voorafgaande maanden is gewerkt;
  • Er komt een extra ontslaggrond bij (de cumulatiegrond) voor ontslag van werknemers met een vast contract. Omstandigheden uit meerdere ontslaggronden kunnen straks tezamen reden voor ontslag vormen;
  • Werknemers hebben direct vanaf het begin van het dienstverband (in plaats van na verloop van twee jaar) recht op een transitievergoeding. Nu hoeven werkgevers pas een transitievergoeding te betalen als het dienstverband tenminste twee jaar heeft geduurd;
  • Werknemers die op payrollbasis werken krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij dezelfde onderneming in dienstverband werken; en
  • De WW-premie wordt lager voor werknemers met een vast contract.

De WAB toepassen in de eigen organisatie

De WAB dwingt u als werkgever om de keuzes voor flexibel of vast personeel te heroverwegen. Vast personeel wordt goedkoper en het ontslagrecht wordt versoepeld. Voor het inzetten van flexibel personeel krijgt u meer ruimte door de verruiming van de ketenregeling. Aan de andere kant bent u aan meer regels gebonden en krijgt u te maken met hogere kosten als u gebruik maakt van flexibel personeel.

Hoe kunt u zich voorbereiden op de WAB en wat staat u na 1 januari 2020 te doen? Allereerst is het zaak om de bestaande arbeidscontracten tegen het licht te houden. Misschien wordt het financieel aantrekkelijker om flexibele contracten om te zetten in vaste contracten. Bestaande flexibele contracten kunnen misschien nog een keer verlengd worden door de nieuwe ketenregeling.

Maakt u gebruik van oproepkrachten, dan moet u vanaf 1 januari 2020 rekening houden met de 4 dagen termijn. Bovendien bent u vanaf 1 januari 2020 verplicht om oproepkrachten die 12 maanden bij u werken een contract met een vast aantal uren aan te bieden. Dit geldt ook voor de lopende contracten die op of na 1 januari 2020 12 maanden hebben geduurd. En wist u dat de arbeidscontracten die zien op beschikbaarheidsdiensten of bereikbaarheidsdiensten niet als oproepovereenkomsten worden gezien waardoor de nieuwe regels uit de WAB voor deze contracten niet gelden?

Het informeren van uw personeel over de wijzigingen en het aanpassen van uw personeelshandboek of arbeidsreglement hoort ook bij de te nemen stappen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij begrijpen goed dat u niet zit te wachten op extra werk en inspanningen door nieuwe wetgeving. U wilt u richten op uw kerntaken, niet nog meer tijd aan administratieve rompslomp besteden.

Met smart contracting kunnen wij werk voor u uit handen nemen en ervoor zorgen dat u straks voldoet aan en handelt conform de nieuwe regels. Bestaande contracten houden wij voor u tegen het licht en waar nodig passen wij deze aan. Er zijn voor verschillende markten portfolio’s ontwikkeld, waarmee u altijd over actuele contracten en reglementen (bijvoorbeeld een arbeidsreglement) beschikt. Door time- en event-triggers in te regelen hoeft u belangrijke momenten zoals die van de proeftijd, verlenging en beëindiging niet te missen. Eigenlijk alle contracten die relevant zijn voor uw praktijk kunnen met behulp van smart contracting worden gegenereerd, uit-onderhandeld, gesloten, ondertekend en beheerd. MYOBI faciliteert als Trusted Third Party (TTP) dit gehele proces met een vertrouwensinfrastructuur.

De arbeidsmarkt zal de komende jaren blijven veranderen. Zo zal de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) gewijzigd gaan worden, wat consequenties zal hebben voor contracten met zzp’ers. Wij volgen al deze ontwikkelingen op de voet, verwerken wijzigingen in contracten en houden u op de hoogte. Op deze manier bent u altijd up-to-date, zonder dat het u extra tijd en moeite kost.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek?

Wilt u meer weten over de aankomende wetswijzigingen en over de wijze waarop wij u zo efficiënt en effectief mogelijk werk uit handen kunnen nemen? U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie.

Wij bieden u graag een persoonlijk gesprek aan voor een vast bedrag van €300 exclusief BTW in de maanden oktober, november en december 2019. In dit gesprek kunt u al uw vragen stellen. Contact ons via: +31 (0)70 – 392 22 09 of info@duthler.nl. Wij staan u graag te woord!