Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Effectief én kostenefficiënt organiseren van de HR afdeling

Implementeren van de WAB

De implementatie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft veel meer om het lijf dan in eerste instantie wordt gedacht. Niet alle huidige oproepcontracten vallen na 1 januari 2020 onder de nieuwe definitie van oproepcontracten. In kaart moet worden gebracht welke werknemers na 1 januari 2020 op welk moment een aanbod van een contract met een vaste urenomvang moeten krijgen. Voldoet de wijze van oproepen van personeel aan de WAB en geldt hetzelfde voor de oproeptermijn? En beschikt de organisatie al over oproepovereenkomsten die aan de WAB voldoen?

Heroverwegen van het personeelsbeleid

Met de inwerkingtreding van de WAB is het is verstandig om het personeelsbeleid te heroverwegen. De keuze voor vast of flexibel personeel heeft na 1 januari 2020 immers financiële consequenties. Denk alleen al aan het verschil in hoogte van de WW premie voor vast en flexibel personeel.

Misschien is het verstandig om nog één keer het tijdelijk contract van bepaalde werknemers te verlengen na 1 januari 2020 nu de ketenregeling vanaf die datum verruimd wordt. En indien u weleens gebruik maakt van een payrollbedrijf moet u zich realiseren dat payrollmedewerkers vanaf 1 januari 2020 recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als uw eigen personeel.

Gelet op de extra ontslaggrond die de WAB werkgevers biedt vanaf 1 januari 2020, is het zaak om van lopende en aanstaande ontslagtrajecten de dossiers op orde te hebben. Sowieso is het goed om te weten dat alle werknemers vanaf 1 januari 2020 vanaf hun eerste werkdag recht op transitievergoeding opbouwen, en niet pas na twee jaar dienstverband.

Transitievergoedingen

Van de WAB is wellicht bekend dat bij het UWV vanaf 1 april 2020 compensatie kan worden aangevraagd voor de transitievergoedingen die werkgevers moeten betalen aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd na twee jaar ziekte. Maar niet bij iedereen is bekend dat deze nieuwe regeling terugwerkende kracht heeft tot 1 juli 2015. Oftewel, voor een aantal in het verleden uitgekeerde transitievergoedingen kan vanaf 1 april 2020 compensatie worden aangevraagd bij het UWV.

Hervorming op de arbeidsmarkt

De WAB dwingt tot inventarisatie van arbeidscontracten en het heroverwegen van uw personeelsbeleid.  Het negeren van de WAB is geen optie, werknemers krijgen meer rechten en kunnen vanaf 1 januari 2020 heel gemakkelijk  een loonvordering tegen hun werkgever instellen. In de meeste gevallen vervalt het recht om een loonvordering in te stellen pas na 5 jaar.

De WAB is het begin van meer hervormingen op de arbeidsmarkt. Op 1 januari treedt ook de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking, waardoor ambtelijke aanstellingen vervangen zullen gaan worden door arbeidscontracten. En recent is de Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in consultatie gegaan, waarin onder andere een minimumtarief voor zelfstandigen is opgenomen.   

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij begrijpen goed dat u niet zit te wachten op extra werk en inspanningen door veranderende wetgeving op het gebied van het arbeidsrecht.

Smart contracting

Met smart contracting kunnen wij werk voor u uit handen nemen en ervoor zorgen dat u voldoet aan en handelt conform wet- en regelgeving. Bestaande contracten houden wij voor u tegen het licht en waar nodig passen wij deze aan. Er is portfolio speciaal voor de arbeidsmarkt ontwikkeld, waarmee u altijd over actuele contracten (bijvoorbeeld een WAB oproepcontract) en protocollen (bijvoorbeeld een verzuimprotocol) beschikt.

De juristen van Duthler Associates en de advocaten van First Lawyers volgen alle ontwikkelingen op de voet, ontwikkelen contractenportfolio, verwerken wijzigingen in contracten en houden u op de hoogte. Op deze manier bent u altijd up-to-date, zonder dat het u extra tijd en moeite kost.

Triggers in contracten

Door time- en event-triggers in te regelen hoeft u belangrijke momenten zoals die van de proeftijd, verlenging en beëindiging niet te missen. Eigenlijk alle contracten en andere afspraken met personeel kunnen met behulp van smart contracting worden gegenereerd, uit-onderhandeld, gesloten en beheerd. En heeft u behoefte aan juridische ondersteuning? Op afroep gaan de juridisch professionals graag voor u aan de slag.

Professionele diensten, opleidingen en IT ondersteuning

Met de inzet van smart contracting én professionele diensten wordt de HR afdeling van uw organisatie meer effectief én meer kostenefficiënt georganiseerd. U krijgt overzicht en inzicht in de afspraken met uw personeel, beschikt over actuele contracten en weet welke afspraken er moeten worden nagekomen.

Heeft u behoefte aan scholing op het gebied van arbeidsrecht of smart contracting? Bij Duthler Academy kunt u terecht voor de meest uiteenlopende opleidingen.

MYOBI faciliteert als Trusted Third Party (TTP) het gehele proces van smart contracting met een vertrouwensinfrastructuur en is beheerder van de vertrouwensdiensten. Ondertekening van de contracten gebeurd met behulp van een elektronische handtekening.

Meer informatie of een persoonlijk gesprek?

Wilt u meer weten over smart contracting en over de wijze waarop wij u zo efficiënt en effectief mogelijk werk uit handen kunnen nemen? U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie.

Contactgegevens: +31 (0)70 – 392 22 09 of info@duthler.nl. Wij staan u graag te woord!