Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Actueel

De rechten van betrokkenen

”Onder de Avg krijgen betrokkenen (de mensen van wie u persoonsgegevens verwerkt) meer en verbeterde privacyrechten. Zorg er daarom voor dat zij hun privacyrechten goed kunnen uitoefenen. Denk daarbij aan bestaande rechten, zoals het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Maar houd ook alvast rekening met nieuwe rechten, zoals het recht…
Read more

Bewustwording op de werkvloer

Sinds eind mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing. Dit zal u niet ontgaan zijn. In Nederland is het toezicht op de naleving van de Avg opgedragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op haar website heeft de AP een 10 -stappenplan opgenomen dat dient als voorbeeld om ervoor te zorgen dat organisaties…
Read more

Nieuwe kansen in de kansspelenbranche

De Wet kansspelen op afstand is op 19 februari 2019 aangenomen en heeft als doel online kansspelen onder strikte voorwaarden te legaliseren. Belangrijke voorwaarde is dat bedrijven die online kansspelen aanbieden, over een vergunning beschikken. Om gokverslaving te voorkomen, komt er een centraal register. De Kansspelautoriteit (Ksa) krijgt aanvullende toezicht- en handhavingsbevoegdheden.  Men hoopt op…
Read more

De patiënt als regisseur van eigen gegevens

Sinds 1 juli 2017 is de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvgz) van kracht. Deze wet bepaalt dat de patiënt toestemming moet geven wie welke van zijn medische gegevens verstrekt mag krijgen en zo nodig ook mag gebruiken. De zorgsector moet deze gespecificeerde toestemming als uitgangspunt gaan nemen. Dit betekent een andere…
Read more