Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Actueel

Direct marketing en de AVG? Wat betekent dit?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is duidelijk geweest op 4 oktober 2018: voor Direct Marketing naar natuurlijke personen is in de meeste gevallen toestemming vereist. Een andere wettelijk grondslag is er namelijk niet. En dat is jammer want toestemming is de meest ‘risicovolle’ grondslag. Immers, toestemming moet voldoen aan de vereisten ‘vrij’, ‘specifiek’, ‘geïnformeerd’ en ‘ondubbelzinnig’.…
Read more

Aansprakelijkheids- en kostenrisico’s voor pensioenfondsen

Aanleiding In deze whitepaper nemen wij u mee naar hetgeen van u, als bestuurder van een pensioenfonds, wordt verwacht op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Nederland telt eind 2017 268 pensioenfondsen[1]. Een pensioenfonds[2] is ervoor verantwoordelijk dat de plichten naar de (gewezen) deelnemers en de uitkeringsgerechtigden (tezamen de deelnemers genoemd) worden uitgevoerd. De Pensioenwet…
Read more

Is een bestuurder ná een audit Avg ‘veilig’?

Door Caroline Willemse De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (hierna Avg) is van toepassing en dat kan bestuurders zenuwachtig maken. Er kunnen flinke boetes uitgedeeld worden aan het bedrijf of de instelling maar ook aan bestuurders zelf. En wie verkoopt er nu graag de boot? Er zijn accountantskantoren die een goede nachtrust aanbieden door het uitvoeren…
Read more