Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Actueel

DPIA in relatie tot systeemontwikkeling

Ontwerpfase Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium van een nieuwe ontwikkeling te beginnen met het plannen en uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA). De opdrachtomschrijving met een heldere scope van het onderzoek bepaalt de waarde van de uitkomsten van de DPIA. Hierdoor kunnen risico’s zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd…
Read more

Wat is de rol van de FG bij het uitvoeren van DPIA’s?

Wat is een DPIA? Met een Data Protection Impact Assessment kan een organisatie vooraf de privacy risico’s van een gegevensverwerking in kaart brengen om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s voor betrokkenen te verkleinen. Als een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is aangewezen, moet de verwerkingsverantwoordelijke ook diens advies inwinnen (artikel 35, lid 2),…
Read more

Waarom moet u een DPIA uitvoeren?

Wat is een DPIA? Onder de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) kunnen organisaties verplicht zijn een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren. Door het uitvoeren van een DPIA kunt u vooraf de privacy risico’s van een gegevensverwerking in kaart brengen en…
Read more

Bestuurders moeten zich verantwoorden

Er is weer een kalenderjaar afgesloten, dat traditiegetrouw gepaard gaat met veel vuurwerk. Er is nog een traditie na de jaarwisseling, maar deze wordt door bestuurders vaak met minder enthousiasme ontvangen: het afsluiten van een zakelijk jaar en het uitbrengen van verslag hierover. Traditiegetrouw pakt u dan uw financiële boekhouding en stelt de jaarcijfers op.…
Read more

nl_NL
en_GB nl_NL