CIP-leden krijgen voordelen bij de Duthler Academy

De samenwerking

Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) is een publiek-private netwerkorganisatie die bestaat uit Participanten en Kennispartners. Kennispartners zijn marktpartijen die met een convenant verbonden zijn aan het CIP en een hoeveelheid uren hebben toegezegd in de samenwerking. Bij CIP aangesloten partners werken op basis van ‘voor allen, door allen’. Duthler Associates is sinds de oprichting van het platform kennispartner van CIP. Duthler Academy, onderdeel van Duthler Associates en opgericht in 2014, is een vooraanstaand opleidingsinstituut op het gebied van gegevensbescherming, privacy en informatiebeveiliging.

Awareness Raising and Training of Staff

De Engelse tekst van artikel 39 van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), “awareness-raising and training of staff ”, verwijst naar kennisontwikkeling en het kweken van bewustwording.

Het opleidingsaanbod kan de verschillende lagen in een organisatie voorzien van kennis en ervaringen. De Opleiding FG is speciaal bedoeld voor de privacy-verantwoordelijke, zoals de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) of Privacy Officer (PO). De ‘trainingen’ zijn gericht op kennisontwikkeling bij sleutelfunctionarissen en management. En het bewustwordingsprogramma is bestemd voor alle medewerkers die in hun dagelijkse werk te maken hebben met persoonsgegevens.

Het opleidingsaanbod

CIP en Duthler Academy zijn overeengekomen dat participanten van CIP tegen een flinke korting (15%) gebruik kunnen maken van het opleidingsaanbod. Duthler Academy is een door NRTO geaccrediteerd opleidingsinstituut. Hierdoor zijn de opleidingen van Duthler Academy vrijgesteld van BTW.

Interesse? Kom in contact met ons.

Voor vragen, opmerkingen of het maken van een afspraak kunt u bellen naar +31 (0) 70 392 22 09 of mailen naar servicedesk@duthleracademy.nl.