Frankenslag 137, 2582 HH Den Haag
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Accountability

Verantwoordingsonderzoek

Via het uitgangspunt van de aantoonbare naleving van wetgeving, ofwel ‘accountability‘, dringt de wetgeving rond gegevensbescherming en privacy zodoende binnen in het brede terrein van governance van organisaties. 

Het onderzoek is daarvoor ontwikkeld. Hiermee kan een organisatie zelf verantwoording afleggen over de mate van beheersing van persoonsgegevens.

Data Protection Impact Assessment

Middels een DPIA kan het ‘volwassenheidsniveau’ van een organisatie gemeten worden en ingeschat worden in welke beheers- en beveiligingsmaatregelen getroffen moeten worden om te komen tot een voor de organisatie passend niveau van gegevensbescherming.