Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Advies & Onderzoeken

Onze professionals zijn zeer deskundig, ervaren en geven advies en voeren onderzoeken uit op het gebied legal, privacy, compliance & pre-audits.

(1) Juridische vraagstukken, legal operations & smart contracting

Legal Counseling IT- en Privacyrecht

Onze juristen hebben aantoonbare affiniteit met IT- en privacyrecht omdat ze betrokken zijn bij de opleiding FG aan de Duthler Academy.

LEES MEER

Juridische GAP-analyse (IST-SOLL)

Het maken van een inschatting van de huidige juridische stand van zaken en op basis van de uitkomsten een gewenste situatie creëren.

LEES MEER

Optimaliseren van de juridische functie

Wij optimaliseren de juridische functie met de inzet van IT, actuele juridische modellen en professionele dienstverlening.

LEES MEER

Toepassen van smart contracting

Het toepassen van smart contracting resulteert in een effecievere en efficiëntere bedrijfsjuridische functie/kwaliteit. 

LEES MEER

(2) Gegevensbescherming, privacy en beveiliging

Data Protection Impact Assessment

Een DPIA legt de privacyrisico’s bloot van nieuwe of bestaande verwerkingen van persoonsgegevens.

LEES MEER

Verantwoordings-onderzoek

De leiding van een organisatie kan zich met dit onderzoek verantwoorden over het naleven van de AVG.

LEES MEER

Privacy Nulmeting

Een verkennend onderzoek dat gericht is op het verkrijgen van inzicht in de naleving van privacy wet- en regelgeving.

LEES MEER

IT- en Privacy consulting

Wij ondersteunen u graag met complexe IT- en privacy-vraagstukken. Bekijk hier wat wij voor u kunnen doen.

LEES MEER

Privacy- en beveiligings-onderzoek

Deze onderzoeken zijn gericht op het vaststellen van de weerbaarheid van de bedrijven t.o.v. de toezichthouder en de betrokkenen.

LEES MEER

IT-infrastructuur risicoanalyse

De IT-infrastructuur, de IT-omgeving waarop alle medewerkers van een organisatie werken, moet veilig en beschikbaar zijn.

LEES MEER

Systeem-beoordelings-onderzoek

Voor privacy by design spreken wij over gegevensbescherming door ontwerp en door standaard-instellingen.

LEES MEER

Project en programma-analyse

Op het gebied van privacy en beveiliging vullen onze professionals graag de ontbrekende capaciteit aan.

LEES MEER

(3) Governance & Compliance & Risk (GRC)

Medical Device Regulation

Wij bieden ondersteuning aan marktdeelnemers en gebruikers van medische hulpmiddelen bij de te treffen voorbereidingen op de MDR.

LEES MEER

Compliance risico-analyse

Met behulp van een compliance risicoanalyse wordt de effectiviteit van de compliance functie in een organisatie gemeten.

LEES MEER

Fraudeonderzoek

Als het om een (mogelijk) strafbaar feit gaat kan een situatie van non-compliance leiden tot een fraudeonderzoek.

LEES MEER

Onderzoek AO/IB

Non-compliance met wetgeving resulteert veelal in een advies de administratieve organisatie en interne beheersing te verbeteren.

LEES MEER

Baseline Implementatie

Wij ontwikkelen op basis van wetgeving baselines en passen de baselines ten behoeve van organisaties toe. Onderdelen kunnen ISO, NEN, etc. zijn.

LEES MEER

(4) Pre-Audit

ISO 27001

Met ISO27001 -certificering laat u zien dat u voldoet aan eisen rondom informatie-beveiliging, privacy en gegevensbescherming.

LEES MEER

ISAE 3402

Met de ISAE 3402-verklaring toont de serviceorganisatie aan in hoeverre zij voldoet aan de kwaliteitseisen van de gebruikersorganisatie.

LEES MEER

NEN 7510, 7512 en 7513 (Zorg)

Wij beschikken over veel ervaring met de NEN certificeringen en het certificeringstraject begeleiden.

LEES MEER

Privacy Control Framework

Het PCF biedt de kaders aan, vanuit de AVG, waar bestuurders moeten/kunnen voldoen. 

LEES MEER