Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Advies & Onderzoeken

Data Protection Impact Assessment

Met een DPIA kan een organisatie vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart brengen.

LEES MEER

Pre-audits

Er is een verzameling van normenkaders voor informatiebeveiliging gericht op het toetsen van beheers- en beveiligingsmaatregelen van de informatie infrastructuur.

LEES MEER

Verantwoordingsonderzoek

Het onderzoek kan de leiding van een organisatie verantwoorden over de compliance.

LEES MEER

Privacy Nulmeting

Een verkennend onderzoek dat gericht is op het verkrijgen van inzicht in de compliance. 

LEES MEER

Baseline onderzoek

De leiding van een organisatie kan op basis van het juridisch beleid een integraal overzicht en inzicht verkrijgen en in de wettelijke eisen.

LEES MEER

Fraude-onderzoek

Als het om een (mogelijk) strafbaar feit gaat kan een situatie van non-compliance leiden tot een fraudeonderzoek.

LEES MEER

Compliance risico-analyse

Met behulp van een compliance risicoanalyse wordt de effectiviteit van de compliance functie in een organisatie gemeten.

LEES MEER

Onderzoek AO/IB

Non-compliance met wetgeving resulteert veelal in een advies de administratieve organisatie en interne beheersing te verbeteren.

LEES MEER

IT-infrastructuur risicoanalyse

De IT-infrastructuur, de IT-omgeving waarop alle medewerkers van een organisatie werken, moet veilig en beschikbaar zijn.

LEES MEER

Systeembeoodelings- onderzoek

Een organisatie past verplicht de uitgangspunten van privacy by design en privacy by default toe in de praktijk

LEES MEER

Project en programma analyse

Overzicht en inzicht in de effectiviteit en kostenefficiency van bestaande systemen of een indruk van toekomstige systemen.

LEES MEER

Privacy- en beveiligingsonderzoek

Dit onderzoek gericht op het vaststellen van de weerbaarheid van de organisatie op het moment dat toezichthouders toezicht gaan uitoefenen en betrokkenen hun rechten uitoefenen.

LEES MEER

MDR QuickScan

Wij bieden een quickscan aan om te achterhalen of hun software als medisch hulpmiddel kan worden gezien.

Coming Soon