Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Advies & Onderzoeken

Onze professionals zijn zeer deskundig, ervaren en geven advies en voeren onderzoeken uit op het gebied legal, privacy, compliance & pre-audits.

LEES MEER

(1) Legal Domein

Juridische GAP-analyse (IST-SOLL)

Het maken van een inschatting van de huidige juridische stand van zaken en op basis van de uitkomsten een gewenste situatie creëren.

LEES MEER

Optimaliseren van de juridische functie

Wij optimaliseren de juridische functie met de inzet van IT-services, actuele juridische modellen en professionele dienstverlening.

LEES MEER

Toepassen van smart contracting

Het toepassen van smart contracting resulteert in een effecievere en efficiëntere bedrijfsjuridische functie/kwaliteit. 

LEES MEER

Arbeidsrecht, arbeidsmarkt in balans en ZZP’ers

Het arbeidsrecht verandert voortdurend en voor werkgevers zijn deze veranderingen binnen de wet- en regelgeving nauwelijks bij te houden

LEES MEER

(2) Privacy Domein

Data Protection Impact Assessment

Een organisatie kan vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart brengen.

LEES MEER

Verantwoordings-onderzoek

Het onderzoek kan de leiding van een organisatie verantwoorden over privacy compliance.

LEES MEER

Privacy Nulmeting

Een verkennend onderzoek dat gericht is op het verkrijgen van inzicht in de (privacy) compliance.

LEES MEER

(3) Governance, Compliance & Risk Domein

Medical Device Regulation

Wij bieden ondersteuning aan marktdeelnemers en gebruikers van medische hulpmiddelen bij de te treffen voorbereidingen op de MDR.

LEES MEER

Baseline onderzoek

De leiding van een organisatie kan op basis van het juridisch beleid een integraal overzicht en inzicht verkrijgen en in de wettelijke eisen.

LEES MEER

Compliance risico-analyse

Met behulp van een compliance risicoanalyse wordt de effectiviteit van de compliance functie in een organisatie gemeten.

LEES MEER

Fraudeonderzoek

Als het om een (mogelijk) strafbaar feit gaat kan een situatie van non-compliance leiden tot een fraudeonderzoek.

LEES MEER

Onderzoek AO/IB

Non-compliance met wetgeving resulteert veelal in een advies de administratieve organisatie en interne beheersing te verbeteren.

LEES MEER

IT-infrastructuur risicoanalyse

De IT-infrastructuur, de IT-omgeving waarop alle medewerkers van een organisatie werken, moet veilig en beschikbaar zijn.

LEES MEER

(4) Pre-Audits

ISO 27001

Met ISO 27001 certificering laat u zien dat u voldoet aan alle eisen rondom informatie-beveiliging.

LEES MEER

BIO (Overheid)

De BIO is een baseline voor overheidsinstellingen die moet zorgen dat de beveiliging van informatie(systemen) bij deze instellingen verbeterd wordt.

LEES MEER

ISAE 3402

Met de ISAE 3402-verklaring toont de serviceorganisatie aan in hoeverre zij voldoet aan de kwaliteitseisen van de gebruikersorganisatie.

LEES MEER

NEN 7510, 7512 en 7513 (Zorg)

Het doel van informatieveiligheid is het handhaven van de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit.

LEES MEER