Baseline implementatie

Het implementeren van een baseline

Wij ontwikkelen op basis van wetgeving baselines en passen de baselines ten behoeve van bedrijven en instellingen toe. Onderdeel van de baselines kunnen modellen van de ISO, NEN of NOREA zijn. Wij hanteren een methodiek voor compliance met baselines. De uitkomsten van een dergelijke methodiek zijn bevindingen, verslag van bevindingen en andere rapportages.

Wat doen wij op het gebied van baselines?

Samenstellen van baselines: op basis van het actuele beeld van wetgeving maken wij sector- en of segmentspecifieke juridische modellen. Deze worden gebruikt voor het samenstellen van contractportfolio’s en baselines.

De baselines kunnen gericht zijn op (generieke) functionele beheergebieden. Denk aan de technische informatie infrastructuur. Het is ook mogelijk dat een baseline betrekking heeft op een thema, bijvoorbeeld het verwerken van persoonsgegevens. Voor alle baselines geldt dat de legitimatie ligt in de wet, contracten en of het beleid.

Bepalen van de volwassenheid: wij kunnen een baseline zien als een meetlat van volwassenheid. De meetlat bestaat veelal uit vijf niveaus. Het eerste niveau gaat over bewustzijn van medewerkers van een organisatie en aan welke eisen moet worden voldaan. Het hoogste niveau heeft betrekking op compliance zijn met wetgeving waarbij de regelkring ingeregeld moet zijn om deze compliance te waarborgen.

Afhankelijk van relevante wetgeving én de bedrijfsactiviteiten van een organisatie bestaat een normenkader/baseline. Dit betekent dat een baseline zich ontwikkelt over een periode.

Type baselines

Wij hebben een aantal typen baselines uitgewerkt en in beheer genomen. Er zijn baselines opgesteld op basis van ISO, NEN en BIO-normenkaders die een wettelijke basis hebben. In samenwerking met NFU wordt reeds jarenlang het juridische model en samenhangende baseline voor de zorg onderhouden. Ten behoeve van de TTP Policy van MYOBI wordt een baseline plus volwassenheidsniveaus beheerd.

Onderzoeken

Het baseline onderzoek gaat over het in kaart brengen van het verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsdomein. En het vaststellen welke bedrijfsactiviteiten door de organisatie-onderdelen worden verzorgd.

De bedrijfsactiviteiten zijn bepalend voor passende baselines. Wij beschikken over sectorspecifieke baselines die desgewenst bedrijfsspecifiek gemaakt worden. Op basis van de baselines wordt nagegaan welke stappen gezet moet worden de baselines te implementeren en compliant met de baselines te zijn.

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.