Fraudeonderzoek

Uitvoeren van een fraudeonderzoek

Als het om een (mogelijk) strafbaar feit gaat kan een situatie van non-compliance leiden tot een fraudeonderzoek. Een dergelijk onderzoek kan plaatsvinden in de eigen organisatie of de organisatie van een verbonden partij. Een dergelijk persoonsonderzoek moet volgens bepaalde voorschriften worden uitgevoerd. Hiervoor is expertise vereist.

Vaak worden dergelijke onderzoeken uitbesteed omdat de kennis niet aanwezig is binnen de organisatie of eigen medewerkers (emotioneel) te veel betrokken zijn. De Wwft wetgeving verplicht externe professionals zoals registeraccountants belast met de controle van de jaarrekening of een notaris belast met het passeren van akten ongebruikelijke transacties te rapporteren.

Wat zijn de voordelen?

De voordelen van een fraudeonderzoek zijn:

  • Het uitvoeren van compliance werkt preventief om fraude te voorkomen. 
  • Overzicht in de kwetsbaarheden: in de risicoanalyse is meegenomen waar zich de kwetsbaarheden in de organisatie bevinden die een verhoogde kans op fraude veroorzaken.
  • Kans op fraude per bedrijfsactiviteit: per organisatieonderdeel van de bedrijfsactiviteiten wordt vastgesteld en ingeschat wat de kans is op fraude.
  • Effectief en efficiënt gebruiken van gereedschap: als gebruik wordt gemaakt van de legal entity management en smart contracting kan effectief, snel en kostenefficiënt deze inschatting worden gemaakt. Hiermee is het aansprakelijkheids-domein duidelijk en kan effectief en kostenefficiënt compliance werkzaamheden en de maatregelen worden uitgevoerd.

Professionele ondersteuning

Behalve ondersteuning bij de preventie kunnen onze professionals ook de coördinatie van de afhandeling van de fraude verzorgen. Hierbij wordt een team samengesteld dat beschikt over de juiste expertise en ervaring om interviews te houden, bewijsmateriaal veilig te stellen, onderzoek uit te voeren en een dossier op te stellen dat geschikt is voor strafrechtelijke of civielrechtelijke vervolgstappen.

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.