Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Fraudeonderzoek

Uitvoeren van een fraudeonderzoek

Als het om een (mogelijk) strafbaar feit gaat kan een situatie van non-compliance leiden tot een fraudeonderzoek. Een dergelijk onderzoek kan plaatsvinden in de eigen organisatie of de organisatie van een verbonden partij. Een dergelijk persoonsonderzoek moet volgens bepaalde voorschriften worden uitgevoerd. Hiervoor is expertise vereist. Vaak worden dergelijke onderzoeken uitbesteed omdat de kennis niet aanwezig is binnen de organisatie of eigen medewerkers (emotioneel) te veel betrokken zijn.

Signaleren en aantonen

Fraude signaleren en aantonen is een lastige opgave. Personen die erachter zitten zullen er immers alles aan doen om niet ontdekt te worden. En organisaties waar fraude heeft plaatsgevonden hangt dit vaak liever niet aan de grote klok, terwijl openheid van zaken al een belangrijk deel van de oplossing is.

De Wwft wetgeving verplicht externe professionals zoals registeraccountants belast met de controle van de jaarrekening of een notaris belast met het passeren van akten ongebruikelijke transacties te rapporteren.

Aanpak binnen de compliance functie

Het uitvoeren van compliance werkt preventief om fraude te voorkomen. In de risicoanalyse is meegenomen waar zich de kwetsbaarheden in de organisatie bevinden die een verhoogde kans op fraude veroorzaken. Per organisatieonderdeel van de bedrijfsactiviteiten wordt vastgesteld en ingeschat wat de kans is op fraude. Als gebruik wordt gemaakt van de legal entity management en smart contracting kan effectief, snel en kostenefficiënt deze inschatting worden gemaakt.

Hiermee is het aansprakelijkheidsdomein duidelijk en kan effectief en kostenefficiënt compliance werkzaamheden worden uitgevoerd. Vervolgens worden de maatregelen ingeregeld. De werking van de maatregelen die hiervoor getroffen zijn worden periodiek getoetst. Uit onderzoek is gebleken dat fraude minder vaak voorkomt bij organisaties die hun administratieve organisatie en interne beheersing goed ingeregeld hebben.

Ondanks de preventieve maatregelen is fraude niet uit te sluiten. Behalve ondersteuning bij de preventie kunnen onze professionals ook de coördinatie van de afhandeling van de fraude verzorgen. Hierbij wordt een team samengesteld dat beschikt over de juiste expertise en ervaring om interviews te houden, bewijsmateriaal veilig te stellen, onderzoek uit te voeren en een dossier op te stellen dat geschikt is voor strafrechtelijke of civielrechtelijke vervolgstappen. 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een vrijblijvende offerte? Laat het ons weten. Wij zijn bereikbaar via +31 0(70) 392 22 09 of info@duthler.nl.