IT-infrastructuur risicoanalyse

De IT-omgeving waarop alle medewerkers van een organisatie werken moet veilig en beschikbaar zijn. De IT-infrastructuur is in de afgelopen jaren sterk veranderd en het belang voor de organisatie is gestegen. Het was eerst een server met een netwerk dat in de organisatie draaide en werd onderhouden door een systeembeheerder.

Vervolgens werd (delen van) de infrastructuur uitbesteed. Nu is het een extern platform van Microsoft Azure, Google suite of Amazon waarop de bestanden en applicaties van de organisatie draaien. Het systeembeheer wordt voor een belangrijk deel uit handen genomen. Het wil overigens niet zeggen dat de organisatie niets meer hoeft te doen. In tegendeel.

IST-SOLL bepaling

Het is een essentiële vraag om infrastructurele voorzieningen van de organisatie te kennen en inzicht te hebben in de bestaande situatie van de IT-infrastructuur. Welke stappen moeten gezet worden om een robuuste en weerbaar platform in stand te houden én wat zijn de risico’s die belemmerd en zelfs blokkerend zijn voor het beschikken over een dergelijk platform. Inzicht in de IT-infrastructuur ligt in de lijn van het compliance-vraagstuk.

  • Het externe platform is een stevige basis, maar de organisatie moet zelf expliciet keuzes maken hoe het systeem veilig is en beschikbaar blijft. Bepalen van de huidige status en of een toekomstige situatie van de IT-infrastructuur. Van de bestaande en toekomstige infrastructuur wordt een risicoanalyse gemaakt.
  • Nagaan of de wetgeving in voldoende mate wordt meegenomen in de toekomstige situatie van de IT- infrastructuur, de juiste afspraken met leveranciers worden gemaakt en realistische doelen worden gesteld in het bedrijfsbeleid.
  • Beoordelen en of monitoren van het transitieproces. In deze stap wordt ook een risicoanalyse gemaakt.

Onze aanpak

Er zijn vele invalshoeken voor het uitvoeren van een risicoanalyse op de bestaande en beoogde IT-infrastructuur. Er is een verkennend onderzoek nodig om de juiste invalshoek duidelijk te krijgen en een passend team samen te stellen. Onze professionals kunnen het verkennend onderzoek uitvoeren, het juiste team samenstellen en kwartier maken. Op basis van deze werkzaamheden kan een businessplan worden opgesteld dat met de vakinhoudelijke en algemene leiding wordt besproken.

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.