Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl
“Aanpak om de AO/IB te verbeteren”

Het verbeteren van uw AO/IB

Non-compliance met wetgeving resulteert veelal in een advies de administratieve organisatie en interne beheersing te verbeteren.

Het doorvoeren van dergelijke verbeteringen moet leiden tot meer effectiviteit en minder operationele kosten. De ervaring leert dat het niet altijd gemakkelijk is de bestaande administratieve organisatie te verbeteren en de kosten te drukken.

Voordat aan “de verbouwing” wordt begonnen is een onderzoek naar de effectiviteit en kostenefficiency van de technische en organisatorische beheers- en beveiligingsmaatregelen gericht op compliant met wetgeving, gemaakte afspraken en beleidsdoelen, aan te bevelen.

Lees meerDownload de folder

Onze aanpak de AO/IB te verbeteren

Van elk onderdeel kennen wij de bedrijfsactiviteiten, de gegevensverzamelingen en de bedrijfsprocessen in hun onderlinge samenhang. Het komt voor dat deze informatie niet voorhanden is en dat een verzameling van bedrijfsactiviteiten worden aangewezen als het object van onderzoek.

Samenstellen van het verantwoordelijkheidsgebied

Bij de start van het onderzoek wordt een overzicht en inzicht in de samenstelling van het verantwoordelijkheidsgebied opgesteld.

Maatregelen inbedden

De maatregelen van AO/IB worden uitgewerkt in de decompositie van de bedrijfsactiviteiten in (bedrijfs)processen en gerelateerd aan rollen.

Onderzoeksthema’s

Afhankelijk van de aard van de bedrijfsactiviteiten kiest de
organisatie onderzoeksthema’s.

Applicatiereductie

Als direct gevolg van het voorgaande zal een organisatie over willen gaan naar applicatiereductie.

Onze aanpak

De doelstelling en de afbakening van het onderzoek vormen de context en de bedrijfsactiviteiten van de organisatie en hiermee het startpunt van het onderzoek.

Het onderzoek start met een verkenning, een businesscase en een plan van aanpak. Vervolgens wordt het onderzoek gezamenlijk met sleutelfunctionarissen van de organisatie uitgevoerd. De rapportage is gericht aan de leiding.

Afspraak maken? Neem contact op.

Neem contact met ons op via het onderstaande formulier, of door een e-mail te sturen naar info@duthler.nl. Wij zullen zo snel mogelijk contact opnemen. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u van dienst te zijn.