Onderzoek AO/IB

Het verbeteren van uw AO/IB

Non-compliance met wetgeving resulteert veelal in een advies de administratieve organisatie en interne beheersing te verbeteren. Het doorvoeren van dergelijke verbeteringen moet leiden tot meer effectiviteit en minder operationele kosten. De ervaring leert dat het niet altijd gemakkelijk is de bestaande administratieve organisatie te verbeteren en de kosten te drukken.

Voordat aan “de verbouwing” wordt begonnen is een onderzoek naar de effectiviteit en kostenefficiency van de technische en organisatorische beheers- en beveiligingsmaatregelen gericht op compliant met wetgeving, gemaakte afspraken en beleidsdoelen, aan te bevelen.

Onze aanpak

Van elk onderdeel kennen wij de bedrijfsactiviteiten, de gegevensverzamelingen en de bedrijfsprocessen in hun onderlinge samenhang. Het komt voor dat deze informatie niet voorhanden is en dat een verzameling van bedrijfsactiviteiten worden aangewezen als het object van onderzoek.

  • Samenstellen van het verantwoordelijkheidsgebied: bij de start van het onderzoek wordt een overzicht en inzicht in de samenstelling van het verantwoordelijkheidsgebied opgesteld.
  • Maatregelen inbedden: de maatregelen van AO/IB worden uitgewerkt in de decompositie van de bedrijfsactiviteiten in (bedrijfs)processen en gerelateerd aan rollen.
  • Onderzoeksthema’s afhankelijk van de aard van de bedrijfsactiviteiten kiest de organisatie onderzoeksthema’s.
  • Applicatiereductie: als direct gevolg van het voorgaande zal een organisatie over willen gaan naar applicatiereductie.

Doelstelling en afbakening

De doelstelling en de afbakening van het onderzoek vormen de context en de bedrijfsactiviteiten van de organisatie en hiermee het startpunt van het onderzoek.

Het onderzoek start met een verkenning, een businesscase en een plan van aanpak. Vervolgens wordt het onderzoek gezamenlijk met sleutelfunctionarissen van de organisatie uitgevoerd. De rapportage is gericht aan de leiding.

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.