Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl
“Uitvoeren van een ISAE 3402 pre-audit?”

Wat is een ISAE 3402? En waarom?

Bij een ISAE 3402 beoordeelt een onafhankelijke auditor de kwaliteit van de uitbestede activiteiten van een serviceorganisatie aan de gebruikersorganisatie en het daardoor ‘in-control’ zijn over deze activiteiten door de gebruikersorganisatie.

Lees meer

Wat zijn de voordelen van een ISAE 3402 pre-audit?

Veel (gebruikers)organisaties besteden delen van hun activiteiten uit aan serviceorganisaties. Het betreft steeds vaker activiteiten die bij verstoring een grote impact kunnen hebben op de gebruikersorganisatie. Daarom is het continue goed functioneren van de serviceorganisatie van essentieel belang voor de gebruikersorganisatie. 

Periodieke rapportage over naleving SLA

De Service Level Agreement (SLA) biedt over het algemeen niet voldoende zekerheid over de kwaliteit van de dienstverlening van de serviceorganisatie. Dit is de reden waarom de gebruikersorganisatie periodiek gerapporteerd wil worden over de kwaliteit van de uitbestede activiteiten door een onafhankelijke auditor. De rapportage over uitbestede activiteiten heet een ISAE 3402-verklaring.

Kwaliteitseisen

Met de ISAE 3402-verklaring toont de serviceorganisatie aan in hoeverre zij voldoet aan de kwaliteitseisen van de gebruikers-organisatie. Deze informatie is van belang voor de gebruikers-organisatie om vast te stellen in hoeverre zij in control zijn over de uitbestede activiteiten.

Interesse? Neem contact met ons op.

De professionals van Duthler Associates kunnen een pre-audit verzorgen. Met een pre-audit kunnen wij in kaart brengen in hoeverre uw organisatie voldoet aan de normen van een bepaald certificaat. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden en vormgeving van de samenwerking.
Neem via +31 (0)70 – 392 22 09 of info@duthler.nl contact met ons op.