Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl
Hulp nodig voor het uitvoeren van de NEN?

NEN7510, 7512 & 7513

Het doel van informatieveiligheid is het handhaven van de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit (met inbegrip van authenticiteit, toerekenbaarheid en controleerbaarheid) van informatie. De NEN 7510 is een algemene norm; NEN 7512 en NEN 7513 werken deze norm verder uit voor een specifiek aandachtsgebied.

Sinds 1 januari 2018 is het werken volgens en voldoen aan deze drie NEN-normen verplicht gesteld in het Besluit Elektronische Gegevensverwerking Zorgaanbieders.

Lees meer

Wat zijn de voordelen?

Patiënten eisen steeds meer van een zorgaanbieders. Als gevolg hiervan moet informatie die vroeger alleen beschikbaar was voor de zorgorganisatie zelf, nu gedeeld worden met vele belanghebbenden. Hierdoor is de noodzaak van informatiebeveiliging sterk toegenomen. De NEN implementatie(s) brengt voordelen met zich mee:

Bescherming van persoonsgegevens

Iedere zorgaanbieder is verplicht zich te houden aan de privacywet- en regelgeving. 

Kwaliteit leveren

De norm vormt onderdeel van de factor ‘Kwaliteit leveren’.

Rolmodel voor de samenleving

De samenleving verwacht dat zorgaanbieders en ziekenhuizen voor adequate informatiebeveiliging zorgen.

Incidenten & Datalekken voorkomen

Indien er een incident plaatsvindt dient een zorgaanbieder te kunnen aantonen dat de informatiebeveiliging goed geregeld is. Een goede informatiebeveiliging kan incidenten voorkomen.

Waarom Duthler Associates?

Om zorgaanbieders te ondersteunen bij het stapsgewijs voldoen aan de NEN-normen 7510,12 en 13 is in samenwerking met NFU een normenkader ontwikkeld.

Dit normenkader biedt de mogelijkheid om praktisch en stapsgewijs de informatiebeveiliging in te richten volgens de NEN 7510, ook voor kleine organisaties. Het normenkader is gebaseerd op een risicoanalyse voor processen met de bijbehorende wet- en regelgeving. Centraal staan de begrippen inventariseren (van processen met ondersteunende informatiecomponenten), classificeren (in welke mate beveiligen?) en selecteren (welke maatregelen?)

Wij beschikken over veel ervaring met NEN 7510, 7512 en 7513 certificeringen. Wij kunnen u begeleiden en zetten onze expertise in voor het certificeringstraject.

Afspraak maken? Neem contact op.

Neem contact met ons op via het onderstaande formulier, of door een e-mail te sturen naar info@duthler.nl. Wij zullen zo snel mogelijk contact opnemen. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u van dienst te zijn.