Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Privacy Control Framework

Wat is het PCF?

Duthler Associates heeft met haar ervaring meegewerkt aan het door NOREA opgestelde Privacy Control Framework (PCF). Het PCF is door een werkgroep binnen NOREA ontwikkeld.

Grip krijgen op accountability doe je door het in kaart brengen van de regels waaraan je moet voldoen om de ondernemingsstrategie en het ondernemingsbeleid te spiegelen aan wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving bieden de randvoorwaarden waaraan je moet voldoen. Dit geldt met name voor het bedrijfsleven. De publieke sector vindt de grondslag van haar taakuitvoering in sectorale taakstellende wetgeving.

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) biedt als algemene wetgeving een prima kader waar je aan moet voldoen om uiteindelijk bij de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen zoals inwoners, (zorg)cliënten, B2C-cliënten, deze te beschermen opdat deze betrokkenen niet in hun persoonlijke levenssfeer kunnen worden lastig gevallen en controle kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

Hoe past u het PCF toe?

Het PCF biedt de kaders aan, vanuit de Avg, waar bestuurders moeten voldoen. Door die kaders te volgen, zorgt de bestuurder in ieder geval dat hij of zij de regels uit de Avg volgt en wel aantoonbaar. Het PCF is daarom geschikt om te volgen bij:

Aanvullende bepalingen uit taakstellende sectorale wetgeving kunnen worden toegevoegd aan de kaders van het PCF om tevens vast te stellen dat aan die wetten wordt voldaan, waar dat van belang is.

19 november 2018: Vaktechnische Privacysessie NOREA

Contact

Ingeval van vragen of u wilt een vrijblijvende offerte ontvangen, aarzelt u niet contact met ons op te nemen. Dit kan via +31 (0)70 – 392 22 09 of info@duthler.nl.