Privacy Advisering

Uw verzoek voor het uitvoeren van een opdracht nemen wij in behandeling door eerst aan u voor te leggen hoe wij denken de opdracht uit te voeren. Ook wordt er met u besproken welke resultaten u kunt verwachten en binnen welk budget. Vervolgens, na uw akkoord, gaan wij aan de slag. Zouden wij onverhoopt het goedgekeurde budget dreigen te overschrijden, dan treden wij met u in overleg.

Wat kunnen wij voor u doen?

Het is slechts een greep uit de opdrachten waarmee onze professionals zich bezighouden. Graag zijn wij bereid met u van gedachten te wisselen over uit te voeren opdrachten.

  1. Opstellen en controleren beleidsstukken en protocollen: In kaart brengen documenten en beleid met raakvlakken tot privacy en het intern en/of extern privacybeleid formuleren/controleren.
  2. Opstelling en beheren van privacyovereenkomsten: Op basis van de uitkomsten kunnen wij aangeven wat de juridische risico’s zijn en hoe de bedrijfsjuridische functie beter en goedkoper kan worden.
  3. Opstellen en beheren verwerkingsregister: In kaart brengen van alle noodzakelijke verwerkingen voor eigen bedrijfsvoering inclusief risicoclassificatie, juridische grondslag en bewaartermijnen. 
  4. Bewustwording op de werkvloer en management: Wij hebben trainingen beschikbaar inclusief een bewustwordings-programma voor de werkvloer. 
  5. Datalek protocol opstellen en datalekken afhandelen: Onze professionals stellen samen met uw medewerkers het privacy- en informatiebeleid op of beoordelen het beleid op robuustheid.
  6. Het uitvoeren van DPIA’s en andere soorten onderzoeken: Wij kunnen DPIA’s op nieuwe applicaties en processen uitvoeren. Het is uiteraard ook mogelijk andere onderzoeken uit te laten voeren.
  7. Voldoen aan de verantwoordingsplicht: Wij kunnen u helpen aan de verantwoordingsplicht te voldoen. Dit doen wij door middel van het verantwoordingsonderzoek.
  8. Professional ‘as a service’: Het is mogelijk op tijdelijke basis een professional bij ons in te huren. Denk bijvoorbeeld aan een privacy officer of ISO.

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.