Privacy Control Framework

Duthler Associates heeft met haar ervaring meegewerkt aan het door NOREA opgestelde Privacy Control Framework (PCF). Het PCF is door een werkgroep binnen NOREA ontwikkeld.

Grip krijgen op accountability doe je door het in kaart brengen van de regels waaraan je moet voldoen om de ondernemingsstrategie en het ondernemingsbeleid te spiegelen aan wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving bieden de randvoorwaarden waaraan je moet voldoen. Dit geldt met name voor het bedrijfsleven. De publieke sector vindt de grondslag van haar taakuitvoering in sectorale taakstellende wetgeving.

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt als algemene wetgeving een prima kader waar je aan moet voldoen om uiteindelijk bij de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen zoals inwoners, (zorg)cliënten, B2C-cliënten, deze te beschermen opdat deze betrokkenen niet in hun persoonlijke levenssfeer kunnen worden lastig gevallen en controle kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

Hoe passen wij het PCF toe?

Het PCF biedt de kaders aan, vanuit de AVG, waar bestuurders moeten voldoen. Door die kaders te volgen, zorgt de bestuurder in ieder geval dat hij of zij de regels uit de AVG volgt en wel aantoonbaar. Het PCF is daarom geschikt om te volgen bij:

  • Beleid en verantwoording: het opstellen van het gegevensbeschermingsbeleid, de eerste verantwoordelijkheid van de bestuurder.
  • Uitvoeren van DPIA’s: een DPIA legt de privacyrisico’s bloot van nieuwe (projecten en initiatieven) of bestaande verwerkingen van persoonsgegevens en draagt bij aan het vermijden of verminderen van deze privacyrisico’s (verminderen van non-compliance).
  • Controlekaders: het bieden van controlekaders aan die de Internal en/of External Auditor gebruikt om vast te stellen dat zijn controlecliënt wet- en regelgeving goed opvolgt.
  • Sectorale wetgeving: aanvullende bepalingen uit taakstellende sectorale wetgeving kunnen worden toegevoegd aan de kaders van het PCF om tevens vast te stellen dat aan die wetten wordt voldaan, waar dat van belang is.

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.