Privacy Nulmeting

Privacy nulmeting uitvoeren?

Met het uitvoeren van de privacy nulmeting wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd dat gericht is op het verkrijgen van inzicht in de naleving van wet- en regelgeving op het vlak van gegevensbescherming en privacy. Het onderzoek geeft de verantwoordelijke, raad van bestuur en raad van commissarissen, inzicht in de mate waarin de risico’s zijn afgedekt door maatregelen en de effectieve werking van deze maatregelen.

Onze aanpak

Wij ondersteunen en voeren al meer dan 20 jaar privacy nulmetingen bij veel verschillende opdrachtgevers uit. U kunt gebruik maken van de kennis en kunde van ons toonaangevende team van professionals met een unieke combinatie van juridische, compliance en technische expertise.

  1. Privacynormenkader en inventarisatie: De inzichten worden afgezet tegen de eisen die worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens, de beoordeling van de mate waaraan uw organisatie voldoet aan de eisen met betrekking tot privacy. Dit gebeurt aan de hand van een privacynormenkader.
  2. Toetsing en opstellen rapportage op maat: Het onderzoek resulteert in een rapportage van bevindingen en bijbehorend advies. Dit advies voorziet onder andere in een globale aanpak voor uw organisatie hoe vervolgstappen te zetten om privacy te borgen.
  3. Afstemming en onvoorziene werkzaamheden: De diepgang van de privacy nulmeting en gedetailleerdheid van de rapportage worden bepaald door de scope van het onderzoek en de beschikbare tijd.

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.