Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl
“Het onderzoek geeft inzicht in de status quo van de privacyrisico’s”

Privacy nulmeting uitvoeren?

Met het uitvoeren van de privacy nulmeting wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd dat gericht is op het verkrijgen van inzicht in de naleving van wet- en regelgeving op het vlak van gegevensbescherming en privacy.

Het onderzoek geeft de verantwoordelijke, raad van bestuur en raad van commissarissen, inzicht in de mate waarin de risico’s zijn afgedekt door maatregelen en de effectieve werking van deze maatregelen.

Lees meerDownload de folder

Onze aanpak

Wij ondersteunen en voeren al meer dan 20 jaar privacy nulmetingen bij veel verschillende opdrachtgevers uit. U kunt gebruik maken van de kennis en kunde van ons toonaangevende team van professionals met een unieke combinatie van juridische, compliance en technische expertise.

Privacynormenkader en inventarisatie

De inzichten worden afgezet tegen de eisen die worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens, de beoordeling van de mate waaraan uw organisatie voldoet aan de eisen met betrekking tot privacy. Dit gebeurt aan de hand van een privacynormenkader.

Toetsing en opstellen rapportage op maat

Het onderzoek resulteert in een rapportage van bevindingen en bijbehorend advies. Dit advies voorziet onder andere in een globale aanpak voor uw organisatie hoe vervolgstappen te zetten om privacy te borgen.

Afstemming en onvoorziene werkzaamheden

De diepgang van de privacy nulmeting en gedetailleerdheid van de rapportage worden bepaald door de scope van het onderzoek en de beschikbare tijd.

Kennisbank van de privacy nulmeting

Belangrijkste constateringen privacy nulmetingen

Lees meer

Afspraak maken? Neem contact op.

Neem contact met ons op via het onderstaande formulier, of door een e-mail te sturen naar info@duthler.nl. Wij zullen zo snel mogelijk contact opnemen. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u van dienst te zijn.