Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl
“Onze professionals vullen graag de ontbrekende capaciteit aan”

Heeft u ondersteuning nodig bij onderzoeken?

Op basis van een privacy- en beveiligingsonderzoek of een systeembeoordelingsonderzoek krijgt de leiding van een organisatie overzicht en inzicht in de effectiviteit en kostenefficiency van bestaande systemen of een indruk van toekomstige systemen.

Inzicht in de projectrisico’s en de impact daarvan op het veranderingsproces blijven veelal onderbelicht. Onvoldoende aandacht voor het proces van veranderen kan een zware wissel trekken op de bedrijfsvoering en soms leiden tot discontinuïteit.

Een veranderingsproces moet kunnen uitgaan van een bekende situatie en een te realiseren situatie. Het veranderingsproces kan uit verschillende projecten bestaan. Elk project is gericht op het realiseren van realistische doelen.

Het komt voor dat er een verzameling van projecten ontstaan en lopen die vanuit een programma worden aangestuurd zodat bewaakt wordt dat de projecten tijdig de afgesproken resultaten opleveren en eventuele wrijving tussen projecten coördineert. Onze professionals gebruiken bij voorkeur een gestandaardiseerde projectaanpak zoals Prince2.

Lees meerDownload de folder

Wat is onze aanpak?

De doorlooptijd van het project moet vaststaan en de producten en mijlpalen zijn bekend. De belangrijkste en de meest kritische succesfactor voor het succesvol realiseren van het project is de samenstelling van het team van professionals. Onze professionals vullen graag de ontbrekende capaciteit aan. Afhankelijk van de aard en omvang van de projecten wordt nagegaan of combinaties van rollen wenselijk/mogelijk zijn.

Interne controle/compliance rol

Bij de opzet van de projecten wordt beoordeeld in hoeverre de doelen realistisch zijn, de middelen voor handen en het juiste team wordt ingezet. Tijdens het verloop van het project worden projectrisico’s geïnventariseerd en wordt nagegaan of de doelen haalbaar zijn en welke maatregelen nodig zijn om verwachtingen waar te maken;

Adviserende rol

Op specifieke vakinhoudelijke onderwerpen kunnen de professionals worden ingezet.

Participerende rol

Er kan behoefte zijn dat de bemensing van een project uitgebreid moet worden. Nadat wij hebben afgestemd dat de professionals passen binnen de organisatie waarin geopereerd moet worden kunnen wij gehoor geven aan een dergelijke vraag.

Kennis en ervaring

Onze professionals bezitten relevante opleidingen en volgen de trainingen aan Duthler Academy of verzorgen trainingen. Kennis en ervaringen kunnen worden aangeboden aan projecten. Een belangrijke vraag is of de professionals bij de organisatie en het reeds bestaande team past. Hiervoor zijn gesprekken nodig die wij graag aangaan.

Afspraak maken? Neem contact op.

Neem contact met ons op via het onderstaande formulier, of door een e-mail te sturen naar info@duthler.nl. Wij zullen zo snel mogelijk contact opnemen. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u van dienst te zijn.