Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Self Assessment

Wat is een privacy self assessment?

Veel bedrijven en instellingen hebben de behoefte een self assessment te laten uitvoeren omdat dit snel, betaalbaar en efficiënt is. Onze professionals werken samen met de cliënt om de bevindingen/resultaten te beoordeeld.

Op deze manier neemt de cliënt de afdelingen mee in het onderzoek. Wij controleren of de bevindingen en resultaten in lijn zijn met de juridische en governance/compliance aspecten uit wet- en regelgeving.

Verantwoording

Het is verstandig dat de leiding zich over het jaar (2019) uitspreekt en verantwoord over het volwassenheidsniveau van de organisatie. De uitkomsten van de self assessment en de beoordeling van onze professionals kunnen de basis voor de verantwoording kunnen zijn.

Uitgaande van de self assessment verzamelen wij informatie over de stand van zaken binnen de organisatie. Op basis van onze bevindingen uit de self assessment vormen wij een beeld van het volwassenheidsniveau van de organisatie.

Aanpak

De aanpak van de self assessment moet doelgericht zijn om op tijd de beoogde rapportages op te leveren. Tegelijkertijd biedt de self assessment de mogelijkheid stappen te zetten in de richting het implementeren van een effectieve en kostenefficiënte organisatie gericht op gegevensbescherming en informatieveiligheid. Wij vervullen graag de tweede lijnondersteuning met raad en daad.

Stap Activiteit Uren
1Opstellen self assessment voor het te beoordelen object. 4
2Beoordeling antwoorden en bevindingen. 10
3Opstellen rapport van bevindingen en actieplan en presentatie. 4
4Afstemming bijeenkomsten om bevindingen te bespreken en onvoorziene werkzaamheden PM
  Totaal 18

Meer informatie

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een vrijblijvende offerte? Laat het ons weten. Wij zijn bereikbaar via +31 0(70) 392 22 09 en info@duthler.nl.