Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl
Verantwoordingsonderzoek

Wat is het voor onderzoek?

Het onderzoek leidt tot een verantwoording zoals bedoeld in de artikelen 5, tweede lid en 24 Avg: de “verantwoordingsplicht”. Verantwoorden is door de Autoriteit Persoonsgegevens nader uitgewerkt. De leiding van de organisatie moet zich dus aantoonbaar verantwoorden over het nakomen van de wet.

LEES MEER

Wat zijn uw voordelen?

Het verantwoordingsonderzoek voldoet aan voor de organisatie relevante wettelijke kaders, biedt de leiding van de organisatie in het tempo “van wat kan” te voldoen aan de verantwoordingsplicht en biedt de mogelijkheid de interne controletaak zoveel als mogelijk door de eigen medewerkers in te vullen.

Aantoonbaar effectief naleven van wetgeving

Aantoonbaar effectief naleven van wetgeving binnen de mogelijkheden van de organisatie. De uitkomsten van het onderzoek wordt vastgelegd. Hiermee ontstaat managementinformatie gericht op het verbeteren van de interne beheersing en interne controle.

Verantwoordings- en communicatiemiddel

Een verantwoordings- en communicatiemiddel naar betrokkenen waaronder gebruikersgroepen, ondernemingsraad en het maatschappelijk verkeer. Uw organisatie gaat aantoonbaar, respectvol en integer om met persoonsgegevens. 

Eenmalige verantwoording voor meerdere toezichthouders

Er is één verantwoording en één verantwoordingsonderzoek nodig voor meerdere toezichthouders. Dit is voor u effectief en kostenefficiënt.

Beheersen van aansprakelijkheids- en kostenrisico’s

Maakt aansprakelijkheids- en kostenrisico van “non compliance” voor de organisatie, de leiding en de aangestelde FG beheersbaar.

Neem contact met ons op!

Hoe?

Governance & Compliance

Het verantwoordingsonderzoek voldoet aan de eisen van governance en compliance zoals is vastgelegd in artikel 2:391, vijfde lid BW, en uitgewerkt in verschillende good goverance codes.

De uitkomsten van het verantwoordingsonderzoek kunnen worden opgenomen in de assurance werkzaamheden.

Juiste wettelijke kader

Tijdens het onderzoek worden de juiste legal policies en baselines gebruikt.

Maatschappelijk verkeer en toezicht

Er wordt uitdrukking geven aan het volwassenheids-niveau van de organisatie. 

Niveau van volwassenheid

De leiding spreekt zich uit over het niveau en publiceert dit bij een Trusted Third Party.

Interne controle

Het uitvoeren van interne controle op basis het aangegeven volwassenheidsniveau.

Voorbeelden van verantwoording

Hieronder zijn drie organisaties te vinden die zicht verantwoorden

RIBW LISTER
LEES MEER
Zonnehuisgroep Noord
LEES MEER