Verantwoordingsonderzoek

Verantwoordingsonderzoek uitvoeren?

Het onderzoek leidt tot een verantwoording zoals bedoeld in de artikelen 5, tweede lid en 24 AVG: de “verantwoordingsplicht”. Verantwoorden is door de Autoriteit Persoonsgegevens nader uitgewerkt. De leiding van de organisatie moet zich dus aantoonbaar verantwoorden over het nakomen van de wet.

Wat zijn de voordelen?

Het verantwoordingsonderzoek voldoet aan voor de organisatie relevante wettelijke kaders, biedt de leiding van de organisatie in het tempo ‘van wat’ kan te voldoen aan de verantwoordingsplicht en biedt de mogelijkheid de interne controletaak zoveel als mogelijk door de eigen medewerkers in te vullen.

  • Aantoonbaar effectief naleven van wetgeving: aantoonbaar effectief naleven van wetgeving binnen de mogelijkheden van de organisatie. De uitkomsten van het onderzoek wordt vastgelegd. Hiermee ontstaat managementinformatie gericht op het verbeteren van de interne beheersing en interne controle.
  • Verantwoordings- en communicatiemiddel: een verantwoordings- en communicatiemiddel naar betrokkenen waaronder gebruikersgroepen, ondernemingsraad en het maatschappelijk verkeer. Uw organisatie gaat aantoonbaar, respectvol en integer om met persoonsgegevens. 
  • Eenmalige verantwoording voor meerdere toezichthouders: er is één verantwoording en één verantwoordingsonderzoek nodig voor meerdere toezichthouders. Dit is voor u effectief en kostenefficiënt.
  • Beheersen van aansprakelijkheids- en kostenrisico’s: maakt aansprakelijkheids- en kostenrisico van “non compliance” voor de organisatie, de leiding en de aangestelde Functionaris voor Gegevensbescherming beheersbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.