Verantwoording van compliance met de TTP-policy organiseren

Ken uw partner

Het toepassen van de registratievoorwaarden op het MYOBI Vertrouwensnetwerk, in het bijzonder op het eigen informatie ecosysteem, is een voorbeeld van het organiseren van de verantwoordingsplicht voor het authentiseren van de identiteit van het bedrijf en de wettelijke vertegenwoordiger (ken uw partner). Het onder regie uitwisselen van bedrijfs- en persoonsgegevens is gericht op de verantwoordingsplicht voor het beschermen van de persoonsgegevens (effectief borgen van de rechten van betrokkenen). Voor elk van de voorbeelden is er een Europese en/of nationale toezichthouder die toeziet op het nakomen van de verantwoordingsplicht.

Verantwoording met de TTP-policy organiseren

De Accountability Seal Policy is een onderdeel van de TTP-policy van MYOBI dat het verantwoorden van de naleving van deze policy regelt. Op basis van een Accountability Seal verantwoordt de directie van een bedrijf zich aan het maatschappelijk verkeer en de overige gebruikers van het vertrouwensnetwerk in het bijzonder. Hiervoor is het nodig om compliance voor de Accountability Seal te organiseren.

Hoe kunnen wij u helpen?

Neem gerust contact met ons op om uw vraag of behoefte te bespreken.

Factsheet verantwoording van compliance met de TTP-policy organiseren

Download hier de factsheet over het organiseren van verantwoorden van compliance met de TTP-policy

Het is efficiënt om het voldoen aan de TTP-policy die de wettelijke verantwoordingsplicht voor het beschermen van gegevens afdekt, mee te nemen in de bestaande verantwoordingscyclus. Door de tijdlijnen voor de verantwoordingen op elkaar af te stemmen ontstaat synergie in compliancewerkzaamheden en kunnen inspanningen en kosten teruggedrongen worden. De efficiency wordt verhoogd met een integrale compliance-aanpak van al deze verplichtingen.

Om aan het eind van een jaar verantwoording te kunnen afleggen over het gehele jaar moeten gedurende het jaar voldoende compliancewerkzaamheden uitgevoerd worden. Tussentijdse uitkomsten van verantwoordingen kunnen aanleiding zijn tot bijsturing.

Uitgaande van een kalenderjaar als verantwoordingsperiode wordt in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar opgesteld over het voorgaande jaar:

  • de zelfverklaring van de directie; en
  • de bevestiging van de zelfverklaring door de functionaris voor gegevensbescherming (FG).

De zelfverklaring bestaat uit een uitspraak door de directie over het gehaalde volwassenheidsniveau en de ambitie voor het komende jaar. Deze verklaring wordt door de FG van het bedrijf of een aangewezen FG bevestigd.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van uw (bedrijfs) compliance functie? Onze service-eigenaar, Caroline Willemse of haar collega’s, bespreken graag uw specifieke casus.