Opstellen en beheren van een bedrijfsspecifiek contractbibliotheek

Wat is de waarde van een bedrijfsspecifieke contractbibliotheek?

Contractportfolio’s die door de Contract Board continu worden onderhouden en actueel zijn, kunnen bedrijfsspecifiek worden gemaakt. De bedrijfsspecifieke contracten en draaiboeken komen vervolgens terecht in de bedrijfsspecifieke contractbibliotheek. Contractbibliotheken zijn van strategische betekenis voor de diverse bedrijfsactiviteiten. Een contractbibliotheek voor bijvoorbeeld de bedrijfsactiviteit verkopen weerspiegelt de wijze waarop een bedrijf met (potentiële) klanten zaken wil doen. Een contractbibliotheek voor bijvoorbeeld de bedrijfsactiviteit personeelsmanagement is gericht op het voldoen aan wetgeving, het beheersbaar houden van risico’s en het juridisch weerbaar zijn. De contractbibliotheken behoren veelal tot de bedrijfsgeheimen.

Toepassen van de contractbibliotheek

Het toepassen van actuele contractbibliotheken vraagt van medewerkers toereikende kennis van zaken. Er zijn kennisbanken, bewustwordings- en trainingsprogramma’s en er is een professionele tweedelijns ondersteuning beschikbaar voor de (verantwoordelijke) medewerkers zodat zij hun werk naar behoren kunnen uitvoeren.

Hoe kunnen wij u helpen?

Neem gerust contact met ons op om uw vraag of behoefte te bespreken.

Factsheet over het opstellen en beheren van een bedrijfsspecifiek contractbibliotheek

Download hier de factsheet over het opstellen en beheren van een bedrijfsspecifiek contractbibliotheek.

De samenstelling van de bedrijfsspecifieke contractbibliotheken is afhankelijk van de doeleinden van de bedrijfsactiviteit(en), van de contracten, van relevante wet- en regelgeving en de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s. Voor een aantal generieke bedrijfsactiviteiten (governance & compliance, verkopen, personeelsmanagement en inkoop) hebben wij contractbibliotheken ontwikkeld die dienen als een onderligger voor bedrijfsspecifieke contractbibliotheken.

Bedrijfsspecifieke contractbibliotheken moet zorgvuldig worden opgesteld en beheerd, zowel bedrijfsmatig als vakinhoudelijk.  Veranderende wetgeving en veranderende bedrijfsactiviteiten vragen hier ook om.  Wij leiden desgewenst medewerkers op in het opstellen en beheren van contractbibliotheken en in het contracteren met behulp van draaiboeken.

Veelal organiseren wij, samen met de betrokken medewerkers de bedrijfsmatige en vakinhoudelijke werkzaamheden. Wij ondersteunen de medewerkers bij het samenstellen en onderhouden van de bedrijfsspecifieke contractbibliotheek, met contractensets en draaiboekitems.

Ook kunnen wij ondersteunen bij het opbouwen of aanpassen van bewustwordings- en trainingsprogramma’s voor medewerkers die bibliotheken toepassen.

Het opstellen en actueel houden van bedrijfsspecifieke contractbibliotheken met contract- en draaiboekitems vormt het hart van de toepassing smart contracting waarmee de (bedrijfs)juridische functie wordt georganiseerd.

Nieuwe en veranderende wetgeving, jurisprudentie, en best practices vormen voor de Contract Board de input voor het continue en professioneel onderhouden van de contractportfolio’s. Als dit leidt tot mogelijke of noodzakelijke aanpassingen in contractbibliotheken en afgesloten contracten, dan ontvangen de gebruikers een juridische update van de Contractboard hierover (de functionaliteit impacted contract).

De aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten bepalen de noodzaak van een bedrijfsspecifieke contractbibliotheek. Voor bedrijven met een bescheiden bedrijfsomvang kan een sectorale contractbibliotheek voldoende zijn. Zie bedrijfstypes. Wij beheren voor specifieke sectoren een contractbibliotheek voor verschillende bedrijfstypes.

Bedrijven wensen met ons onderhoudsafspraken te maken over het actueel houden van de bedrijfsspecifieke contractbibliotheken. Dat is mogelijk en is afhankelijk van de bedrijfssituatie. Wij maken graag een afspraak en bespreken de mogelijkheden.

Het opbouwen en beheren van een contractbibliotheek vormt het fundament voor professioneel zakendoen. De contractbibliotheek sluit aan op de bedrijfsactiviteiten en past binnen het actuele wettelijke kader. Met behulp van een actuele contractbibliotheek en de functionaliteit ‘impacted contracts’ ondersteunt het bedrijf haar contractmanagement. Hiermee wordt veelal voorzien in een belangrijk knel- en verbeterpunt.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van uw bedrijfs(juridische) functie? Onze service-eigenaar, mr. Ans Duthler of haar collega’s, bespreken graag uw specifieke casus.