Kennis- en verandermanagement (bedrijfs)juridische functie

Het effectief organiseren van de bedrijfsjuridische functie en vervolgens van de samenhangende bedrijfsactiviteiten vraagt van het management en betrokken medewerkers kennis en bereidheid veranderingstrajecten te doorlopen.

De bedrijfsleiding, het afdelingsmanagement en de medewerkers maken verschillende afwegingen voor het al dan niet doorlopen van kennis- en veranderingsprocessen. Aan de ene kant zijn het de investeringen in met name tijd en aan de andere de ongewisheid dat de beoogde veranderingen slagen. Bovendien moet het voor de medewerkers duidelijk zijn dat hun positie verbetert.

Het afdelingsmanagement en medewerkers willen begrijpen wat de voordelen van het toepassen van de bedrijfsjuridische functie en vervolgens de bedrijfsvoering zijn. Wat zijn de veranderingen; hoe ondersteunt de bedrijfsleiding het veranderingsproces en wat is de beoogde snelheid; en wat zijn de gevolgen van de veranderingen op het organiseren van de afdeling voor de positie van de medewerkers zelf? Op afdelingsniveau zijn intrinsiek gemotiveerde medewerkers nodig die de rol van Bedrijfsprocescoördinator kunnen/ willen vertolken.

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van uw bedrijfs(juridische) functie? Onze service-eigenaar, mr. Ans Duthler of haar collega’s, bespreken graag uw specifieke casus.

De programma-opzet volgt de implementatie- en onderhoudsstrategie van een bedrijfsjuridische functie. De uitgangspunten zijn als volgt.
Eerst organiseren van het bedrijfsspecifieke informatie ecosysteem: inzichtelijk maken van entiteiten en bedrijfsonderdelen, gebruikersaccounts aanmaken en rollen koppelen, en de medewerkers en het management bewustmaken en trainen op het vlak van:

  • vertrouwensnetwerk, toepassen bedrijfsspecifiek informatie ecosysteem en organiseren van verantwoordingsplicht;
  • bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens; en
  • desgewenst kennis- en verandermanagement.

Vervolgens organiseren van de bedrijfsjuridische functie zelf:

  • inventariseren van bedrijfsactiviteiten, ervaringen en vanuit bestaande modellen ontwerpen van draaiboeken en contractbibliotheken;
  • inrichten van de formele en functionele organisatie van de bedrijfsjuridische functie;
  • samenstellen van prototypen (organisatie, draaiboeken, contractbibliotheken en IT-ondersteuning) die door het betreffende management en medewerkers getest worden. Op basis van de bevindingen aanpassingen in de prototypen aanbrengen;
  • formuleren van de impact op het effectief organiseren van bedrijfsactiviteiten;
  • stap voor stap per bedrijfsactiviteit de bedrijfsjuridische functie operationeel maken; en
  • beheren, compliance en governance.

Wij bieden – op basis van open inschrijving – een training aan. Deze training is geschikt om bedrijfsspecifiek op locatie (incompany) te geven en op te nemen in de bedrijfsspecifieke leeromgeving.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van uw bedrijfs(juridische) functie? Onze service-eigenaar, mr. Ans Duthler of haar collega’s, bespreken graag uw specifieke casus.