Privacy ondersteuning op afroep

Opvullen van ontbrekend capaciteit

Het komt voor dat de capaciteit ontbreekt om een goedgekeurd projectplan plus businesscase uit te voeren. In de markt zijn er slechts een beperkt aantal professionals die de klus kunnen klaren. Er wordt regelmatig ook een beroep op onze capaciteit gedaan.

Onze professionals zijn multidisciplinair inzetbaar voor werkzaamheden op strategisch, tactisch en operationeel niveau en kenmerken zich vooral door een hands-on-mentaliteit.

Als wij een geschikte kandidaat hebben die kan voorzien in de vraag dan doen wij graag mee in een selectieproces.

Ondersteuning op afroep

Het is mogelijk gebruik te maken van capaciteit op afroep. Dit wil zeggen dat de professional effectief omgaat met de tijd en slechts werkzaamheden uitvoert als dat nodig is.

Het inzetten van de capaciteit kan gewenst zijn nadat we een verkennend onderzoek hebben gedaan en hieruit blijkt dat verbeteringen in uw bedrijf doorgevoerd moeten worden. We kunnen ook ingezet worden om uw medewerkers direct te begeleiden en te trainen om een veranderende aanpak te operationaliseren.

Hoe kunnen wij u helpen?

Neem gerust contact met ons op om uw vraag of behoefte te bespreken.

Factsheet privacy ondersteuning op afroep

Download hier de factsheet over de privacy ondersteuning op afroep.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of info@duthler.nl. Maak een afspraak met drs. André J. Biesheuvel RA RE RFG, de service-eigenaar gegevensbescherming, of een professional van zijn team.