Compliance ondersteuning

Voor het vaststellen van de compliance met wetgeving, gesloten overeenkomsten en of beleidsdoelstellingen zijn professionals nodig. Gezien de aard en omvang van de werkzaamheden beschikken onze professionals over adequate opleiding, ervaring en sociale eigenschappen.

Onze aanpak

De dienstverlening compliance functie wordt effectief en kostenefficiënt als deze adequaat wordt ondersteund door methoden, modellen en IT-services.

  1. Intake, bepalen reikwijdte en bureauonderzoek: wij definiëren samen de reikwijdte van uw compliance functie. Vervolgens, na uw akkoord, voeren wij een bureauonderzoek uit.
  2. IT-services: alle compliance services maken gebruik van een vertrouwensnetwerk en wij zijn getraind in het toepassen van de IT-services.
  3. Methodologie: compliance kan betrekking hebben op verschillende gebieden van wetgeving, afgesloten overeenkomsten en beleidsdoelstellingen. Vanuit het perspectief van de noodzaak van compliance is een methodologie beschikbaar.
  4. Modellen: er zijn modellen voor het bepalen van het verantwoordelijkheidsdomein, voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging. Ook voor functionele gebieden als het nakomen van arbeidsovereenkomsten.

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.