Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl
“De opleidingen zijn voor ons zelf en voor u”

Compliance opleidingen

De opleidingen en trainingen op het gebied van good governance en compliance zijn ondergebracht bij Duthler Academy. Compliance professionals zijn verplicht de modules met een voldoende te hebben afgerond.

Lees meer

Governance & Compliance (deel 1)

Deelnemers aan de module leren de eisen van relevante wetgeving te vertalen naar het risico-management van hun organisatie, zodat governance en compliance aan de verordening onderdeel van het risicobeheerssysteem wordt.

Naar de module

Governance & Compliance (deel 2)

Centraal staan de vragen: waar grijpt de wet- en regelgeving in, wat zijn de gevolgen voor de verantwoordelijke en wat zijn passende maatregelen en procedures om de risico’s te mitigeren?

Naar de module

Overzicht & inzicht in de verantwoordelijkheden

Deelnemers krijgen inzicht in het belang van het opzetten en onderhouden van een adequate administratie om te voldoen aan de documentatieplicht, inzicht te geven in de technische beveiligingsplicht en voorbereid te zijn op de meldplicht.

Naar de module

Privacy Accounting

Deze module betreft een nadere uitwerking van de Accounting (PSA) methodologie. Deze methodologie, PSA, maakt het mogelijk adequaat en juist een privacy-administratie op te bouwen en te beheren.

Naar de module

DPIA, theoretisch kader

In deze module wordt de noodzaak en opzet van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) voor verschillende situaties aan de orde gesteld.

Naar de module

DPIA, praktische uitwerking

In deze module worden trends en ontwikkelingen besproken en gaan we in op structurele inbedding van de DPIA in de bedrijfsvoering.

Naar de module

Assessments naar Auditing

Deze module betreft een nadere uitwerking van Auditing. Er wordt inzicht gegeven in de betekenis van het kunnen vaststellen van de effectieve werking van processen.

Naar de module