Compliance opleidingen

De trainingen op het gebied van good governance en compliance zijn ondergebracht bij Duthler Academy. Onze compliance professionals zijn verplicht deze trainingen te volgen en voldoende af te ronden. Ook zijn zij verplicht permanente educatie punten te halen. Hierdoor kunnen wij u, als klant, het beste advies en ondersteuning op het gebied van governance en compliance.

Compliance opleidingen

Hieronder zijn de opleidingen te vinden:

  • Governance & compliance (deel 1): deelnemers aan de module leren de eisen van relevante wetgeving te vertalen naar het risicomanagement van hun organisatie, zodat governance en compliance aan de verordening onderdeel van het risicobeheerssysteem wordt.
  • Governance & compliance (deel 2): centraal staan de vragen: waar grijpt de wet- en regelgeving in, wat zijn de gevolgen voor de verantwoordelijke en wat zijn passende maatregelen en procedures om de risico’s te mitigeren?
  • Overzicht & inzicht in de verantwoordelijkheden: deelnemers krijgen inzicht in het belang van het opzetten en onderhouden van een adequate administratie om te voldoen aan de documentatieplicht, inzicht te geven in de technische beveiligingsplicht en voorbereid te zijn op de meldplicht.
  • Privacy Accounting: deze module betreft een nadere uitwerking van de Accounting (PSA) methodologie. Deze methodologie, PSA, maakt het mogelijk adequaat en juist een privacy-administratie op te bouwen en te beheren.
  • DPIA, theoretisch kader: in deze workshop wordt de noodzaak en opzet van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) voor verschillende situaties aan de orde gesteld.
  • DPIA, praktische uitwerking: in deze module worden trends en ontwikkelingen besproken en gaan we in op structurele inbedding van de DPIA in de bedrijfsvoering.
  • Assessments naar Auditing: deze module betreft een nadere uitwerking van Auditing. Er wordt inzicht gegeven in de betekenis van het kunnen vaststellen van de effectieve werking van processen.

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.