Legal Entity Management

Waarom Legal Entity Management?

Het kennen van het verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsdomein is een voorwaarde om überhaupt accountable te kunnen zijn voor compliance met wetgeving, gemaakte afspraken en beleid. Het is met andere woorden, een voorwaarde om te kunnen voldoen aan de “algemene” verantwoordingsplicht.

Daarnaast willen organisaties zelf bepalen met wie zij bedrijfsgegevens delen, en bepalen zij zelf wie zij intern de bevoegdheid geven om bedrijfsgegevens te delen. Daarover willen zij de regie houden.

Hoe werkt LEM?

Het continu kennen van het verantwoordelijkheidsdomein vraagt een expliciete inspanning van een organisatie. 

  1. De corporate family (organisatiestructuur): het benoemen van de relaties tussen entiteiten in de eigen organisatie.
  2. Organisatieonderdelen: het kennen van de samenstelling van een entiteit in organisatieonderdelen.
  3. Verbonden partijen en partners: het kennen van de partners van de organisatie, zoals klanten, leveranciers, en vertegenwoordigers, ook wel verbonden partijen genoemd.

Waarom LEM-dienstverlening?

Wij hebben een effectieve en kostenefficiënte dienstverlening rond het beheren van bedrijfs- en persoonsgegevens ontwikkeld. De dienstverlening wordt ondersteund door een vertrouwensnetwerk.

  • Regie over bedrijfs- en persoonsgegevens: het onder eigen regie presenteren van bedrijfs- en persoonsgegevens aan partners, op een vertrouwensnetwerk, voor zover mogelijk, bij authentieke bronhouders
  • Stimuleren van partners: het verzoeken en stimuleren dat de partners ook hun bedrijfs- en persoonsgegevens onder hun regie presenteren aan de organisatie
  • Meer zekerheid en betrouwbaarheid: er ontstaat meer zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van bedrijfs- en persoonsgegevens van partners. Hierdoor ontstaat meer vertrouwen en kunnen de handelsrelaties meer effectief en kostenefficiënt worden georganiseerd.
  • Kostenbesparen en verhogen productiviteit: hiermee wordt een groot deel van de handmatige processen geautomatiseerd. De resterende processen kunnen onder verantwoordelijkheid van een “LEM-manager” worden uitgevoerd door interne medewerkers en als de capaciteit ontbreekt kunnen onze professionals bijspringen.

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.