Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

MYOBI en IT-services

Wat is MYOBI?

MYOBI staat voor Mind Your Own Business Information. MYOBI speelt als Trusted Third Party (TTP) een belangrijke rol voor smart compliance. Dat werkt als volgt.

Werking van MYOBI

MYOBI faciliteert personen met een personal data store (PDS). Met een PDS kan een persoon de authenticiteit van zijn identiteit laten vaststellen door een derde partij. Ook krijgt hij of zij de beschikking over een elektronische handtekening. Met een elektronische handtekening kan de PDS-houder overeenkomsten (smart contracts) of uitgevoerde werkzaamheden (smart compliance) aftekenen. MYOBI biedt personen tevens de mogelijkheid gegevens en documenten te waarmerken (notarisfunctie) en onder regie – met behulp van smart contracts – te delen (notarisfunctie).

In de PDS kunnen ook gepersonaliseerde bedrijfsgegevens worden opgenomen. Hiermee krijgen bedrijven en instellingen meer zekerheid dat bedrijfsgegevens onder hun regie en veilig worden gebruikt. Zie: smart contracting.

Dienstverlening van MYOBI

De dienstverlening van MYOBI is essentieel voor het organiseren van compliance. Wij geven een opsomming:

  • MYOBI verzorgt voor organisaties de logistiek van gedeponeerde juridische modellen en normenkaders plus volwassenheidsniveaus;
  • MYOBI faciliteert organisaties met de verantwoordingsplicht; compliant zijn aan een volwassenheidsniveau en zich verantwoorden aan het maatschappelijk verkeer;
  • MYOBI faciliteert organisaties met het verantwoordingsrecht; het bewijs van effectieve werking van getroffen beheers- en beveiligingsmaatregelen gericht op het voldoen aan de wet of overeenkomsten aantoonbaar overleggen aan cliënten van het bedrijf en deponeren bij MYOBI in de rol van notaris;
  • Organisaties én personen voeren regie over het delen van bedrijfs- en persoonsgegevens met anderen. Met behulp van smart contracting maken partijen afspraken en MYOBI faciliteert de uitvoering van de gemaakte afspraken; en
  • MYOBI faciliteert smart compliance als een effectieve en kostenefficiënte service voor de bedrijfscompliance functie.

De verantwoording

MYOBI verwijdert niets uit haar databases en legt bedrijfs- en persoonsgegevens gewaarmerkt vast. Tot de bedrijfs- en persoonsgegevens behoren smart contracts en verstrekte en ingetrokken toestemmingen. Met gewaarmerkt bedoelen we dat de gegevens versleuteld worden en door de betrokken partijen én MYOBI ondertekend. Vanuit het perspectief van compliance ontstaan er audit trails van bijvoorbeeld gehanteerde juridische modellen, normenkaders en compliant zijn met volwassenheidsniveaus, en bewijs van effectieve werking van getroffen beheersmaatregelen.

Professionele ondersteuning

Voor de professionele dienstverlening maken onze professionals gebruik van de services van MYOBI. Dit is niet alleen effectief en kostenefficiënt maar wordt ook door wetgeving en gedragscodes gevraagd en aangemoedigd door branche initiatieven.