Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl
“Het verbeteren van de administratieve organisatie en interne beheersing”

Treffen van passende beheers- en beveiligingsmaatregelen

Op basis van uitkomsten van onderzoeken, adviezen en plannen van aanpak wordt periodiek (veelal jaarlijks) een integraal voorstel voor het treffen van passende beheers- en beveiligingsmaatregelen opgesteld.

Lees meer

Hoe kunt u passende maatregelen treffen?

Compliance gaat over het toetsen van de werkelijke of de te creëren situatie aan wetgeving, gemaakte afspraken en beleidsdoestellingen. Bij het aanbrengen van noodzakelijke veranderingen is de organisatie kwetsbaar omdat de bestaande administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen worden afgebouwd om plaats te maken voor nieuwe.

Verkennen van relevante veranderingen

Verzamelen, beoordelen en het een plaats geven van relevante veranderingen in de administratieve organisatie en interne beheersing.

Wetgeving afstemmen aan bedrijfsactiviteiten

Overzicht en inzicht houden in relevante wetgeving en inschatten van de gevolgen voor het organiseren van de bedrijfsactiviteiten.

Continue volgen van bedrijfsactiviteiten

Volgen van de bedrijfsactiviteiten, de producten- en dienstenportfolio en nagaan welke beheersmaatregelen nodig zijn voor een effectieve en kostenefficiënte administratieve organisatie en interne beheersing.

Periodieke evaluatie

Implementaties, tussentijdse beoordelingen en aanpassingen doorvoeren. De iteratie-slagen en nazorg van implementaties in de organisatie en systemen kunnen langer duren en meer energie vragen dan gepland.

Interesse? Neem contact met ons op.

Onze professionals hebben ervaring met het verzorgen van het toepassen van passende technische en organisatorische beheersmaatregelen.