Treffen van passende beheers- en beveiligingsmaatregelen

Op basis van uitkomsten van onderzoeken, adviezen en plannen van aanpak wordt periodiek (veelal jaarlijks) een integraal voorstel voor het treffen van passende beheers- en beveiligingsmaatregelen opgesteld.

Hoe kunt u passende maatregelen treffen?

Compliance gaat over het toetsen van de werkelijke of de te creëren situatie aan wetgeving, gemaakte afspraken en beleidsdoestellingen. Bij het aanbrengen van noodzakelijke veranderingen is de organisatie kwetsbaar omdat de bestaande administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen worden afgebouwd om plaats te maken voor nieuwe.

  • Verkennen van relevante veranderingen: verzamelen, beoordelen en het een plaats geven van relevante veranderingen in de administratieve organisatie en interne beheersing.
  • Wetgeving afstemmen aan bedrijfsactiviteiten: overzicht en inzicht houden in relevante wetgeving en inschatten van de gevolgen voor het organiseren van de bedrijfsactiviteiten.
  • Continue volgen van bedrijfsactiviteiten: volgen van de bedrijfsactiviteiten, de producten- en dienstenportfolio en nagaan welke beheersmaatregelen nodig zijn voor een effectieve en kostenefficiënte administratieve organisatie en interne beheersing.
  • Periodieke evaluatie: implementaties, tussentijdse beoordelingen en aanpassingen doorvoeren. De iteratie-slagen en nazorg van implementaties in de organisatie en systemen kunnen langer duren en meer energie vragen dan gepland.

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.