Verantwoorden aan het maatschappelijk verkeer

Op basis van de uitkomsten van de werkzaamheden gericht op compliance met wetgeving, gesloten overeenkomsten en beleidsdoelen zal de leiding van een organisatie zich verantwoorden over de effectieve werking van beheers- en beveiligingsmaatregelen.

Waarom is verantwoorden belangrijk?

De wettelijke basis voor deze verantwoordingsplicht vinden wij in artikel 2:391 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en ook in andere wetgeving zoals artikel 5 lid 2 AVG/GDPR of de Wwft als het gaat om het melden van fraude.

  • Veranderend toezichtarrangementen: in steeds meer wetgeving is er sprake van een resultaatsgericht toezichtsarrangement in plaats van een risicogericht arrangement.
  • Zware wissel op beheersmaatregelen: een resultaatsgericht toezichtsarrangement trekt een zware wissel op de beheersmaatregelen van de administratieve organisatie en interne beheersing gericht op bijvoorbeeld het detecteren en vastleggen van incidenten en of datalekken.
  • Transparantie: het is juist belangrijk dat de organisatie het maatschappelijk verkeer informeert over de verhoogde kans op non-compliance met wetgeving. Met een dergelijke verantwoording kan het maatschappelijk verkeer zich voorbereiden door het treffen van compenserende beheersmaatregelen.
  • Verantwoording onderdeel van het bestuursverslag: de externe accountant belast met de controle of samenstellen van de jaarrekening zal bijvoorbeeld de incidenten en datalekken beoordelen op signalen van fraude (non-compliance) en kan een marginale toetsing uitvoeren op het bestuursverslag.

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.