Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl
“Verantwoorden levert voordelen op”

Verantwoorden aan het maatschappelijk verkeer

Op basis van de uitkomsten van de werkzaamheden gericht op compliance met wetgeving, gesloten overeenkomsten en beleidsdoelen zal de leiding van een organisatie zich verantwoorden over de effectieve werking van beheers- en beveiligingsmaatregelen.

Lees meer

Waarom is verantwoorden belangrijk?

De wettelijke basis voor deze verantwoordingsplicht vinden wij in artikel 2:391 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en ook in andere wetgeving zoals artikel 5 lid 2 AVG/GDPR of de Wwft als het gaat om het melden van fraude.

Veranderend toezichtarrangementen

In steeds meer wetgeving is er sprake van een resultaatsgericht toezichtsarrangement in plaats van een risicogericht arrangement.

Zware wissel op beheersmaatregelen

Een resultaatsgericht toezichtsarrangement trekt een zware wissel op de beheersmaatregelen van de administratieve organisatie en interne beheersing gericht op bijvoorbeeld het detecteren en vastleggen van incidenten en of datalekken.

Transparantie

Het is juist belangrijk dat de organisatie het maatschappelijk verkeer informeert over de verhoogde kans op non-compliance met wetgeving. Met een dergelijke verantwoording kan het maatschappelijk verkeer zich voorbereiden door het treffen van compenserende beheersmaatregelen.

Verantwoording onderdeel van het bestuursverslag

De externe accountant belast met de controle of samenstellen van de jaarrekening zal bijvoorbeeld de incidenten en datalekken beoordelen op signalen van fraude (non-compliance) en kan een marginale toetsing uitvoeren op het bestuursverslag.

Interesse? Neem contact met ons op.

Wij voeren periodiek compliance checks uit op de verantwoording van de leiding van de organisatie. Deze controle wordt uitgevoerd om de juistheid van het volwassenheidsniveau te controleren zodat andere deelnemers op dit niveau kunnen vertrouwen.