Frankenslag 137, 2582 HH Den Haag
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Consulting

Uitvoeren van opdrachten

Uw verzoek voor het uitvoeren van een opdracht nemen wij in behandeling door eerst aan u voor te leggen hoe wij denken de opdracht uit te voeren. Ook wordt er met u besproken welke resultaten u kunt verwachten en binnen welk budget. Vervolgens, na uw akkoord, gaan wij aan de slag. Zouden wij onverhoopt het goedgekeurde budget dreigen te overschrijden, dan treden wij met u in overleg.

Opdrachten die wij voor u kunnen doen

  • Opstellen/controleren van het privacybeleid, protocollen en contracten: de professionals stellen samen met uw medewerkers het privacy- en informatiebeleid op of beoordelen het beleid op robuustheid. Dat doen zij desgewenst op basis van legal policies en baselines;
  • Smart contracting: de juristen organiseren op basis van de legal policies de juridische functie en maken deze beheersbaar. Afgesloten contracten onderwerpen zij aan een juridische beoordeling. Op basis van de uitkomsten geven zij aan wat de juridische risico’s zijn en hoe het beter kan worden georganiseerd; 
  • Governance & compliance: de consultants organiseren voor u een effectieve governance en compliance op basis van toepasbare baselines en beleggen deze in de organisatie;
  • Bewustwordingsprogramma’s: onze consultants ontwikkelingen trainingen en awareness raising programma’s en zetten deze in voor FG’s, sleutelfunctionarissen en medewerkers op de werkvloer;
  • Uitvoeren van DPIA’s: wetgeving op het vlak van gegevensbescherming vraagt om een scala aan verschillende type DPIA’s. Door gebruik te maken van de passende legal policies en baselines kunnen de onderzoeken effectief en kostenefficiënt worden uitgevoerd;
  • Opzetten en beheren van een privacy en security administratie: op een systematische wijze worden de verwerkingen in kaart gebracht en vastgelegd in een administratie; of
  • Europese wetgeving op het vlak van gegevensbescherming stelt de betrokkene, het individu, centraal en vraagt aan bedrijven en instellingen de regie over de persoonsgegevens over te dragen aan de betrokkene. De gevolgen van deze eis is dat niet alleen de betrokkene centraal komt te staan maar ook de (persoons)gegevens. Een dergelijke ontwikkeling drijft de veel besproken digitale transformatie. De consultants van Duthler Associates staan ook voor het opzetten en uitrollen van uw digitale transformatie voor u klaar.

Het is slechts een greep uit de opdrachten waarmee de consultants van Duthler Associates zich bezighouden. Graag zijn wij bereid met u van gedachten te wisselen over uit te voeren opdrachten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over of gebruik maken van onze consulting diensten? Neem dan contact met ons op en wij maken graag een afspraak met u.