Frankenslag 137, 2582 HH Den Haag
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Juridisch advies

Juridisch advies

Onze juridische professionals hebben aantoonbare affiniteit met IT- en privacyrecht. Een verzoek nemen wij in behandeling door eerst aan u voor te leggen hoe wij denken het verzoek te beantwoorden en binnen welk budget. Vervolgens gaan wij na uw akkoord aan de slag. Zouden wij onverhoopt het goedgekeurde budget dreigen te overschrijden, dan treden wij met u in overleg. Download hieronder de folder voor meer informatie.

Naleving van regelgeving

Bedrijven en instellingen worden geconfronteerd met een groeiende hoeveelheid wet- en regelgeving. Europese, nationale en sectorale wetten en regels, interpretaties en jurisprudentie die niet noodzakelijkerwijs met elkaar samenhangen en bovendien door verschillende toezichthouders worden gecontroleerd op effectieve naleving. De leiding van de organisatie vraagt zich veelvuldig af: “waar moeten wij aan voldoen”. Een overzicht en inzicht vanuit het perspectief van de organisatie ontbreekt.

Noodzaak voor overzicht en inzicht

Onder druk van de noodzaak om de operationele kosten voor het verwerken van gegevens en informatie te verlagen is overzicht en inzicht in de wettelijke eisen noodzakelijk. Ook voor het maken van passende afspraken met (sub) verwerkers, waaronder cloud-leveranciers. Als er diensten aan klanten worden geleverd is dit overzicht en inzicht noodzakelijk om verantwoording aan die klanten te kunnen afleggen.

Sector- en bedrijfsspecifiek normenkaders

De juristen van Duthler Associates hebben met behulp van advocaten van First Lawyers integrale sector- en bedrijfsspecifieke “legal policies” ontwikkeld die ook worden onderhouden. De legal policies vormen de basis voorsmart contracting en sector- en bedrijfsspecifieke baselines.

Inmiddels bestaan er legal policies voor de zorgsector, het onderwijs, het sociaal domein, de financiële sector en bedrijfsspecifieke. Stap voor stap vindt er uitbreiding plaats. 

Smart contracting

Smart contracting is gericht op het effectief ondersteunen van de juridische functie van organisaties. Bedrijfsspecifiek worden de legal policies gebruikt voor het formuleren van de set van contract- of overeenkomstentypen. Veelal verzorgen de juristen van Duthler Associates het onderhoud van de set.

Smart contracting kan worden geïmplementeerd in uw organisatie. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden vastgelegd in een bevoegdhedenregister en aan de bevoegdheden worden contracttypen toegekend. Het sluiten van contracten of overeenkomsten vindt geautomatiseerd plaats waarbij de juristen van Duthler Associates u kunnen assisteren of tijdelijk de rol van de interne medewerker overnemen.