Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Arbeidsrecht, arbeidsmarkt in balans en ZZP’ers

Wat verandert er in het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht verandert voortdurend en voor werkgevers zijn deze veranderingen binnen de wet- en regelgeving nauwelijks bij te houden. Bovendien is de praktijk van het arbeidsrecht er één welke  constant aandacht vraagt. Het gaat natuurlijk om het afsluiten van de juiste arbeidscontracten. Maar het gaat ook om het verrichten van de juiste handelingen op de juiste momenten, het correct uitvoeren van hetgeen is afgesproken met uw werknemer. Of het nu gaat om het aanzeggen van het einde van een contract voor bepaalde tijd of het voldoen aan re-integratieverplichtingen bij een zieke werknemer, u wilt het allemaal zo kostenefficiënt en effectief mogelijk doen, met zo weinig mogelijk ‘’gedoe’’. 

Smart contracting biedt een contractenportfolio die de praktijk van het arbeidsrecht versterkt. Met smart contracting wordt het sluiten en beheren van bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten en zzp-overeenkomsten gefaciliteerd.

De contractenportfolio is altijd up to date, zonder dat het u extra tijd en moeite kost. Belangrijke momenten zoals die van de proeftijd, aanzegging of verlenging hoeft u met behulp van smart contracting niet te missen.

Wet arbeidsmarkt in balans

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Wij verwachten dat er aandachtsgebieden ontstaan op het gebied van arbeidsrecht en het contracteren met ZZP’ers.

De Wet Arbeidsmarkt in balans heeft onder andere invloed op het aangaan, het verlengen en het beëindigen van arbeidscontracten. Bestaande arbeidscontracten zullen tegen het licht moeten worden gehouden en nieuwe arbeidscontracten gaan er waarschijnlijk anders uitzien dan voor 1 januari 2020. 

Met smart contracting wordt dit voor u geregeld. U beschikt met ingang van 1 januari 2020 over actuele contracten, toekomstige wijzigingen verwerken wij voor u en  belangrijke momenten gaan met behulp van smart contracting niet aan u voorbij.

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie

Soms vraagt een bepaalde situatie om een flexibele arbeidsrelatie en werkt u liever samen met een freelancer of ZZP-er. Per 1 mei 2016 geldt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) en is de VAR (verklaring arbeidsrelatie) verdwenen.

Hiermee is ook de zekerheid verdwenen over het al dan niet bestaan van een inhoudingsplicht. De Wet DBA zou opdrachtgevers meer duidelijkheid moeten geven over hun inhoudingsplicht maar in de praktijk is de onduidelijkheid juist toegenomen.

Vanaf 1 januari 2021 kan de Wet DBA gehandhaafd gaan worden. Om er zeker van te zijn dat u niet achteraf te maken krijgt met een claim, is het van belang om dit vooraf goed te regelen.

Met smart contracting hebben wij dit voor u gedaan. U beschikt per direct over zzp-contracten die zijn goedgekeurd door de belastingdienst, waardoor u zich hierover geen zorgen hoeft te maken. Ook worden toekomstige wijzigingen verwerkt in de contracten.