Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Bedrijfsspecifiek maken smart contracting

Optimaliseren van de juridische functie

Smart contracting en de professionele juridische dienstverlening moeten adequaat aansluiten bij de juridische functie. Tegelijkertijd wenst de leiding van een organisatie de juridische functie te optimaliseren: meer effectief en kostenefficiënt maken. Deze dubbelslag kan met behulp van de juridische professional gemaakt worden.

Juridische GAP-analyse (IST-SOLL)

Het is raadzaam een inschatting te maken van de stand van zaken van de aanwezige juridische functie (de “IST”-situatie) en op basis van de uitkomsten een gewenste situatie plus een businesscase te schetsen (de “SOLL”-situatie).

Op basis van de bedrijfsactiviteiten wordt een passend contractenportfolio samengesteld. Het kan zijn dat de portfolio niet volledig is en dat er toevoegingen nodig zijn. Vervolgens wordt de portfolio bedrijfsspecifiek gemaakt. Hierbij blijft een referentie van de bronportfolio en de bedrijfsspecifieke portfolio in stand. Dit geldt ook voor de bedrijfsspecifieke contracttypen en de geëxecuteerde contracten.

Bedrijfsspecifiek met smart contracting

Bedrijfsspecifiek heeft betrekking op:

  • Bedrijfsidentiteit op de contractenset doorvoeren. Denk aan het gebruik van logo’s, adresgegevens en dergelijke;
  • Aanpassingen doorvoeren in de contracten. Hierbij gaat het om de aard van de aanpassingen. Gaat het om het onderhandelbaar / niet onderhandelbaar maken van onderdelen van de overeenkomsten, dan heeft dat minder grote gevolgen dan het aanpassen van artikelen in de overeenkomst. Wij helpen u graag om de vakinhoudelijke gesprekken te voeren;
  • Op basis van de portfolio worden contracttypen toegewezen aan medewerkers in de organisatie (bijvoorbeeld medewerker HR wordt toegewezen aan arbeidsovereenkomsten of medewerker operationeel beheer wordt toegewezen aan ICT contracten). Het kan voorkomen dat kennis en tijd bij interne medewerkers ontbreekt of dat er behoefte is aan een back up als een medewerker ziek of met verlof is. Wij kunnen dan uitkomst bieden;
  • Het inregelen van de formele bedrijfsorganisatie en het aanmonsteren van beoogde vertegenwoordigers van de organisatie (bevoegdheden toekennen en de bevoegdheden accepteren) en het koppelen van de aangemonsterde personen aan rollen;
  • Desgewenst ontwerpen en uitwerken van het bevoegdhedenregister; en
  • Er wordt standaard managementinformatie samengesteld die desgewenst verder uitgewerkt kan worden. Het gaat over het kunnen inschatten van de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s, en de prestaties van de juridische functie. De managementinformatie moet aansluiten bij de verwachtingen van de leiding.

Door het zetten van deze stappen wordt de organisatie in gereedheid gebracht de juridische functie te ondersteunen met smart contracting alsmede interne medewerkers en juridische professionals verantwoord in te zetten.

Omvang

Organisaties met geringe omvang zullen kosten voor het bedrijfsspecifiek maken van het contractportfolio willen vermijden. Aanpassingen zullen voor deze organisaties minimaal zijn. Dit is uiteraard mogelijk.

Onze juristen zijn bedreven in het beoordelen van de juridische functie en kunnen inschatten of de wensen en eisen van de organisatie binnen een bepaalde tijd kunnen worden gerealiseerd. Wij gaan graag met u in gesprek en stellen een concept businesscase op die wij vervolgens met u bespreken.