Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl
“Wij helpen u met een positieve businesscase”

Optimaliseren van uw juridische functie

Het is raadzaam een inschatting te maken van uw de stand van zaken van de aanwezige juridische functie (de “IST”-situatie) en op basis van de uitkomsten een gewenste situatie plus een businesscase te schetsen (de “SOLL”-situatie).

Op basis van de bedrijfsactiviteiten wordt een passend contractenportfolio samengesteld. Het contractenportfolio is eenvoudig uit te breiden.

Vervolgens wordt de portfolio bedrijfsspecifiek gemaakt. Veranderingen in de bronportfolio verwerken wij automatisch in uw contractmanagement.

Lees meer

Bedrijfsspecifiek met smart contracting

Door het zetten van de volgende stappen wordt uw organisatie in gereedheid gebracht de juridische functie te ondersteunen met smart contracting alsmede interne medewerkers en juridische professionals verantwoord in te zetten.

Doorvoeren van de bedrijfsidentiteit op de contractenset

Denk aan het gebruik van logo’s, adresgegevens en dergelijke. Desgewenst ontwerpen en uitwerken van het bevoegdhedenregister.

Aanpassingen in de contracten

Gaat het om het onderhandelbaar/niet onderhandelbaar maken van onderdelen van de overeenkomsten, dan heeft dat minder grote gevolgen dan het aanpassen van artikelen in de overeenkomst.

Het contractportfolio gebruiken

Op basis van de portfolio worden contracttypen toegewezen aan medewerkers in de organisatie (bijvoorbeeld medewerker HR wordt toegewezen aan arbeidsovereenkomsten of medewerker operationeel beheer wordt toegewezen aan IT contracten).

Vertegenwoordigers van de organisatie

Het inregelen van de formele bedrijfsorganisatie en het aanmelden van beoogde vertegenwoordigers van de organisatie (bevoegdheden toekennen en de bevoegdheden accepteren) en het koppelen van de aangemelde personen aan rollen.

Legal managementinformatie

Er wordt standaard managementinformatie samengesteld die desgewenst verder uitgewerkt kan worden. Het gaat over het kunnen inschatten van de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s en de prestaties van de juridische functie. De managementinformatie moet aansluiten bij de verwachtingen van de leiding.

Omvang en samenwerking

Organisaties met geringe omvang zullen kosten voor het bedrijfsspecifiek maken van het contractportfolio willen beperken. Dit is uiteraard mogelijk.

Onze juristen zijn ervaren in het beoordelen van uw juridische functie en kunnen inschatten of de wensen en eisen van uw organisatie binnen een bepaalde tijd kunnen worden gerealiseerd. Wij gaan graag met u in gesprek en stellen een concept businesscase op die wij vervolgens met u bespreken.

Neem contact met ons op